Anmod om etablering af læseadgang til Digital Post - personer under værgemål

Her kan du som værge anmode om etablering af læseadgang til Digital Post for personer under værgemål.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand