Afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven

Blanketten udfyldes ved afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing