Ansøg om landzonetilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Kontakt

99 82 82 00

byggeri@aalborg.dk

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby