Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet - til print

Hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret og fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet, kan du her søge om optagelse på folketingsvalglisten.

Blanketten printes, udfyldes i hånden og indsendes til borgerservice i den kommune, du har bopæl i/fraflyttede.

Kontakt