BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder

Blanketten udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne bruges til bygnings- og boligregistret (BBR).

Kun én bygning og ét vejnavn pr. skema.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand