Send en fuldmagt til et af de seks nævn i Ankestyrelsen

Her kan du give en person eller virksomhed digital fuldmagt til at handle helt eller delvist på dine vegne i kontakten med et af de seks nævn, som Ankestyrelsen sekretariatsbetjener. De seks nævn er:

  • Adoptionsnævnet
  • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
  • Arbejdsmiljøklagenævnet
  • Klagenævnet for specialundervisning
  • Ligebehandlingsnævnet
  • Psykolognævnet

Læs mere om fuldmagter i nævnet på Ankestyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler dine personoplysninger på vegne af nævnet:

Behandles din sag af et nævn:

Klik på Videre, udfyld fuldmagten og send digitalt.

Hvis du har en sag i Ankestyrelsen:

Du finder fuldmagtsblanketten Send en fuldmagt til Ankestyrelsen under Øvrig selvbetjening.

Handler din sag om arbejdsskade:

Drejer din sag i Ankestyrelsen sig om en arbejdsskade, finder du fuldmagtsblanketten under Øvrig selvbetjening.

Kontakt

33 41 12 00

ast@ast.dk

33 41 14 00

Teglholmsgade 3
2450 København SV