Efterlønskort - Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterløn - AR 297

Efterlønskortet skal bruges af efterlønsmodtagere, som har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden inden for højst 400 timer pr. år.

Kontakt

72 21 74 00  

star@star.dk

Njalsgade 72A
2300 København S