Borgerportalen

På Borgerportalen kan du se din egen journal og følge med i dit forløb. Du modtager fx hjemmehjælp, har et hjælpemiddel fra kommunen eller er i et træningsforløb. På Borgerportalen har du eller en af dine pårørende mulighed for at læse informationer i det elektroniske journalsystem, som personalet i kommunen anvender.

Du kan se følgende oplysninger på din sag:

  • Navn, adresse, telefonnummer, pårørende
  • Pårørende
  • Journal
  • Medicin
  • Planlagte besøg
  • Plejeplan
  • Helbredsvurdering,
  • Funktionsvurdering
  • Aktivitetsoversigt

Herudover kan du sende en besked til Ishøj Hjemmepleje.

Kontakt

Har du spørgsmål til BorgerPortalen, kan disse rettes direkte til Sundhed & Ældre, Visitationsafdelingen på mail: sundhed-aeldre@ishoj.dk