BBR-oplysninger om byggearbejde uden krav om anmeldelse eller tilladelser (enfamiliehus)

Blanketten udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne bruges til bygnings- og boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing