Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn AR 246

Her kan du indberette supplerende oplysninger om pension til brug for efterlønsberegning.