Reintegrationsleveattest for borgere i udlandet - uden MitID

Bor du i udlandet og modtager du reintegrationsbistand, skal du indsende en reintegrationsleveattest til Udbetaling Danmark. Du skal kun indsende reintegrationsleveattesten, hvis du har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark. 

Leveattesten og de medfølgende erklæringer skal Udbetaling Danmark have modtaget senest den 28. februar 2023

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Sådan gør du

  1. Klik på ’Videre’
  2. Udfyld blanketten
  3. Send blanketten til Udbetaling Danmark, International Pension

Kontakt