Skal du flytte til Danmark? - nordiske borgere

Flytter du til Danmark fra Norden, EU/EØS eller Schweiz, skal du møde personligt op hos kommunen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til. Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland.

Du har ret til at blive tilmeldt folkeregistret, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har dog pligt til at tilmelde dig folkeregistret, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

Du kan læse mere om at flytte fra et nordisk land til Danmark: