Brexit: Storbritannien og særligt sundhedskort fra 2021

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløber overgangsperioden.

EU og Storbritannien har dog aftalt, at EU-reglerne fortsat gælder for borgere, der benytter sig af reglerne senest den 31. december 2020 og fortsætter med det uden afbrydelser efter denne dato.

Det har betydning for, om du kan få et særligt sundhedskort eller fortsat bruge det kort, du allerede har.

Her på siden kan du læse, hvad der gælder for din situation.

Når du som dansk statsborger allerede bor i Storbritannien og arbejder i Danmark den 31. december 2020, er du fortsat dækket af dansk sygesikring fra 2021. Du kan derfor stadig bruge dit særlige sundhedskort til det danske sundhedsvæsen, når du er i Danmark.

Det gælder også, hvis du er udstationeret af en dansk virksomhed og har en A1-attest, der viser, at du er dækket af dansk social sikring.

Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvis du stopper med at arbejde i Danmark, kan du ikke længere bruge dit særlige sundhedskort.

Hvis du bor midlertidigt i Storbritannien den 31. december 2020, fx fordi du studerer eller er au pair, kan du stadig bruge dit særlige sundhedskort til det danske sundhedsvæsen, når du er i Danmark.

Hvis du flytter hjem og senere tager til Storbritannien igen på et nyt midlertidigt ophold, kan du ikke få det særlige sundhedskort.  

Når du bor i Storbritannien den 31. december 2020 og får efterløn fra Danmark, kan du fortsat bruge dit særlige sundhedskort, når du er hjemme på besøg i Danmark.

Det gælder uanset om du er dansk eller britisk statsborger.

Det gælder også, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvis du er britisk statsborger, og du senere vælger at flytte til et andet land, kan det få betydning for din ret til det særlige sundhedskort, at Storbritannien ikke længere er med i EU.

Når du som britisk statsborger arbejder i Danmark den 31. december 2020 og bor i et andet land end Danmark, kan du fortsat bruge dit særlige sundhedskort i det danske sundhedsvæsen. Det gælder, så længe du arbejder i Danmark.

Hvis du stopper med at arbejde i Danmark, kan du ikke længere bruge det særlige sundhedskort til det danske sundhedsvæsen.

Hvis du bliver udstationeret til Storbritannien efter den 31. december 2020, vil der gælde de samme regler som for andre lande, der ikke er med i EU. Det betyder, at du ikke kan få et særligt sundhedskort til at bruge det danske sundhedsvæsen.

Situationen kan muligvis ændre sig, hvis EU og Storbritannien indgår en aftale om de fremtidige forhold.

Hvis du som britisk statsborger begynder at arbejde i Danmark efter den 31. december 2020, kan du ikke få det særlige sundhedskort til det danske sundhedsvæsen, med mindre du er nært familiemedlem til en EU-statsborger, der har ret til kortet. Du kan få kortet, hvis du er gift eller samlevende med en EU-statsborger eller er barn under 18 år.