Efterlevelseshjælp

Du kan søge om efterlevelseshjælp efter din ægtefælle, hvis din indkomst er under et vist beløb

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, du kan søge, hvis din ægtefælle eller samlever dør.

Få mere information
Der er mange forhold at tage stilling til, når man har mistet. Få mere information og gode råd her:

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du:

 • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz
 • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
 • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død
 • tjener mindre end 377.554 kr. / 382.273 (2018 / 2019) om året inklusive formuetillæg.

Du kan højst få  14.677 kr. / 14.860 (2018 / 2019) i efterlevelseshjælp. Hjælpen udbetales som et engangsbeløb, og du skal betale skat af beløbet.

Efterlevelseshjælpen afhænger af din indkomst og din formue.

Skemaet viser efterlevelseshjælpens størrelse i 2019:

Årlig indkomst inkl. formuetillæg (kr.) Efterlevelseshjælp (kr.)
Under 244.656 14.860
Mellem 244.657 - 259.947 13.375
Mellem 259.948 - 275.238 11.889
Mellem 275.239 - 290.529 10.401
Mellem 290.530 - 305.820 8.914
Mellem 305.821 - 321.111 7.432
Mellem 321.112 - 336.402 5.943
Mellem 336.403 - 351.693 4.460
Mellem 351.694 - 366.984 2.972
Mellem 366.985 - 382.272 1.487
382.273 eller mere 0

Skemaet viser efterlevelseshjælpens størrelse i 2018:

Årlig indkomst inkl. formuetillæg (kr.) Efterlevelseshjælp (kr.)
Under 241.636 14.677
Mellem 241.636 - 256.738 13.209
Mellem 256.739 – 271.840 11.742
Mellem 271.841 – 286.942 10.273
Mellem 286.943 – 302.044 8.804
Mellem 302.045 – 317.146 7.340
Mellem 317.147 – 332.248 5.870
Mellem 332.249 – 347.350 4.405
Mellem 347.351 – 362.452 2.935
Mellem 362.453 – 377.553 1.469
377.554 eller mere 0

Sådan beregner Udbetaling Danmark din årlige indkomst

Udbetaling Danmark beregner din årlige indkomst ud fra din indkomst måneden før din ægtefælles/samlevers dødsfald. Den årlige indkomst omfatter personlig indkomst inklusive udbetalinger som følge af dødsfaldet, positiv nettokapitalindkomst og formuetillæg.

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst dækker fx over:

 • alle former for renteindtægter og renteudgifter
 • lejeindtægt for værelser udlejet fra egen ejerbolig
 • gevinst/tab på obligationer
 • over-/underskud ved skibsanparter

Nettokapitalindkomst er positiv kapitalindkomst fratrukket negativ kapitalindkomst.

Hvad er formuetillæg?

Hvis du har formue over 151.019 kr. / 152.907 (2018 / 2019) beregner Udbetaling Danmark et formuetillæg på 30 pct. af den del af formuen, der overstiger beløbet. Formuetillægget lægges oven i din årlige indkomst. I beregningen af formuetillægget indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • værdi af bil
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • gæld til realkreditinstitut, banker m.m.

Eksempel for 2018

Hvis du har en formue på 200.000 kr., forhøjer Udbetaling Danmark i 2018 din indkomst med 14.694 kr.: 30 pct. af (200.000 - 151.019) = 30 pct. af 48.981 = 14.694 kr.

Hvis du søger om efterlevelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om efterlevelseshjælp færdig. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om efterlevelseshjælp. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du mistet?

Hvis du har mistet en nær person, har du mulighed for at få informationer og gode råd til efter dødsfaldet. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om efterlevelseshjælp, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Efterlevelseshjælp