Madservice

Kommunen skal tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv

Kommunen skal tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunens kvalitetskrav til madserviceordningen skal udmeldes i en serviceinformation eller kvalitetsstandard.

Du kan få flere oplysninger om kommunens madserviceordning hos kommunen.

Du skal højst betale 53 kr. (2018) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, som du kan afhente eller indtage hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.613 kr. pr. måned i betaling for madservice (2018).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.