Efterlevelseshjælp

Du kan søge om efterlevelseshjælp efter din ægtefælle, hvis din indkomst er under et vist beløb

Kom godt i gang

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du:

 • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz
 • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
 • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers tidlig-, førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død
 • tjener mindre end 401.327 kr. (2023) om året inklusive formuetillæg.

Sådan søger du

Start Søg efterlevelseshjælp

Du søger om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark ved at bruge en digital selvbetjeningsløsning.

Du skal søge senest seks måneder efter din ægtefælles/samlevers dødsfald
For at kunne få efterlevelseshjælp, skal du søge senest seks måneder efter din ægtefælles/samlevers dødsfald. Du vil få et afslag på din ansøgning, hvis du søger seks måneder efter dødsfaldet. 

Hvis du søger om efterlevelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om efterlevelseshjælp. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om efterlevelseshjælp.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Udbetaling

Du kan højst få 15.601 kr. i efterlevelseshjælp. Hjælpen udbetales som et engangsbeløb, og du skal betale skat af beløbet.

Efterlevelseshjælpen afhænger af din indkomst, din formue og engangsudbetalinger i forbindelse med dødsfaldet.

Skemaet viser efterlevelseshjælpens størrelse i 2023:

 Årlig indkomst inkl. formuetillæg (kr.)  Efterlevelseshjælp (kr.)
 Under 256.852  15.601
 Mellem 256.852 – 272.905  14.041
 Mellem 272.906 – 288.958   12.482
 Mellem 288.959 – 305.011  10.920
 Mellem 305.012 – 321.064  9.358
 Mellem 321.065 – 337.117  7.802
 Mellem 337.118 – 353.170  6.238
 Mellem 353.171 – 369.223  4.683 
 Mellem 369.224 – 385.276  3.121
 Mellem 385.277 – 401.327  1.562
 401.328 eller mere  0

Sådan beregner Udbetaling Danmark din årlige indkomst

Udbetaling Danmark beregner din årlige indkomst ud fra din indkomst måneden før din ægtefælles/samlevers dødsfald. Den årlige indkomst omfatter personlig indkomst inklusive udbetalinger som følge af dødsfaldet, positiv nettokapitalindkomst og formuetillæg.

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst dækker fx over:

 • alle former for renteindtægter og renteudgifter
 • lejeindtægt for værelser udlejet fra egen ejerbolig
 • gevinst/tab på obligationer
 • over-/underskud ved skibsanparter

Nettokapitalindkomst er positiv kapitalindkomst fratrukket negativ kapitalindkomst.

Hvad er formuetillæg?

Hvis du har formue over 160.528 kr. beregner Udbetaling Danmark et formuetillæg på 30 pct. af den del af formuen, der overstiger beløbet. Formuetillægget lægges oven i din årlige indkomst. I beregningen af formuetillægget indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • værdi af bil
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • gæld til realkreditinstitut, banker m.m.

Eksempel

Hvis du har en formue på 200.000 kr., forhøjer Udbetaling Danmark din indkomst med 30 pct. af (200.000 – 160.528) = 30 pct. af 39.472 = 11.842 kr.

Andre emner

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til papirfuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Har du mistet?

Hvis du har mistet en nær person, har du mulighed for at få informationer og gode råd til efter dødsfaldet. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om efterlevelseshjælp, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Efterlevelseshjælp