Begravelseshjælp

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp, kan du måske få mere i begravelseshjælp nu.

Udbetaling Danmark har ændret praksis omkring udbetalingen af begravelseshjælp. Det vil sige, at hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, så behandler Udbetaling Danmark din ansøgning, selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Tidligere har det kun været muligt at søge om begravelseshjælp én gang. Hvis man havde søgt om udbetaling af minimumsbeløbet, kunne man derfor ikke søge om den formueafhængige begravelseshjælp senere.

Den ændrede praksis betyder også, at du kan få genoptaget din sag, hvis du tidligere har fået afvist din ansøgning om formueafhængig begravelseshjælp, fordi du allerede havde fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.200 kr./11.400 kr. ( 2019/2020) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 37.500 kr./38.200 kr. (2019/2020). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 48.700 kr./49.600 kr. (2019/2020), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.800 kr./19.150 kr. (2019/2020). Er afdødes formue over 30.000 kr./30.550 kr. (2019/2020), bortfalder begravelseshjælpen helt.
Eksempler på formue kan være:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen. 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue. 

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.400 kr./9.550 kr. (2019/2020).

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld samt dokumentation fra skifterettens behandling af boet.

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld og dokumentation for skifterettens behandling af boet. Dokumentationen, du skal sende, afhænger af, hvordan boet er blevet behandlet. Her kan du se de forskellige måder et bo kan behandles, og hvad du skal sende af dokumentation.

Boet er behandlet som: Du skal sende:
boudlæg
 • skifteretsattesten
 • dokumentation for afdødes gæld
 • evt. ægtefælles formue
 • dokumentation for evt. ægtefælles gæld inkl. særeje
uskiftet bo eller ægtefælleudlæg
 • skifteretsattesten
 • kopi af formueoversigt eller et formueskema
 • dokumentation for formue og gæld inkl. særeje.

Du skal sende dokumentation for både dig og din ægtefælle.

forenklet privat skifte eller almindeligt privat skifte
 • skifteretsattest
 • åbningsstatus
 • dokumentation for formue og gæld
 • oplysning om evt. ægtefælles formue
 • dokumentation for evt. ægtefælles gæld og særeje.

Hvis der er lavet endelig opgørelse af boet, skal du sende den i stedet for åbningsstatus.

bobestyrer bo
 • skifteretsattest
 • boopgørelse
 • oplysning om evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje

Du skal også oplyse om engangsudbetalinger, fra fx ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og evt. forsikringer.

Her er det formueskema, du skal bruge, når du skal dokumentere formue. Husk at vedhæfte det, når du søger begravelseshjælp:

Vær opmærksom på, at du ikke skal oplyse om formue, hvis du ønsker at søge om minimumsbeløbet. 

Hvis du skal søge begravelseshjælp til dødfødt barn uden CPR-nr., skal du sende en nedgravningsattest eller en dødsattest med, når du søger. Når du søger, skal du søge i morens eller farens CPR-nr.

Hvis barnet har fået CPR-nr., skal du ikke sende dokumentation.

Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælpen til din NemKonto. Hvis en bedemand søger på vegne af dig, vil udbetalingen ofte ske direkte til bedemanden.

Hvis Udbetaling Danmark har behov for yderligere oplysninger, bliver begravelseshjælpen som udgangspunkt udbetalt, når skifteretten har afsluttet behandlingen af boet, og Udbetaling Danmark har modtaget den nødvendige dokumentation fra dig.

Hvis du søger om begravelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om begravelseshjælp  færdig. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte. 

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en, der skal søge begravelseshjælp, skal du først have fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig med begravelseshjælp, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det kan fx være et familiemedlem, en samlever eller en ven. Det gælder også, selvom personen blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du mistet?

Hvis du har mistet en nær person, har du mulighed for at få informationer og gode råd til efter dødsfaldet. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Du kan kontakte ATP´s kundeambassadør, hvis du er utilfreds med måden, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på.

Du har også mulighed for at klage over en afgørelse om begravelseshjælp til Styrelsen for Patientklager. De skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Begravelseshjælp