Erhvervsakademiuddannelser

15. marts og 5. juli er der frist for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Optagelse.dk

Ansøgningen til en erhvervsakademiuddannelse foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk. Her udfylder du ansøgningen til den eller de uddannelser, du søger optagelse på.

Vær opmærksom på, at siden optagelse.dk først åbner igen i forbindelse med den nye ansøgningsrunde 1. februar 2015. Ønsker du at søge om optagelse inden da, skal du tage direkte kontakt til uddannelsesstedet.

Prioritering

Du skal sende ansøgninger til alle de uddannelser, du ønsker optagelse på. Den uddannelse, du ønsker som 1. prioritet, skal desuden have tilsendt et prioriteringsskema. Den Koordinerede Tilmelding sikrer, at du kun bliver optaget på én uddannelse, og at det bliver den uddannelse, du har prioriteret højest - af dem du kan komme ind på.

På mange videregående uddannelser er der flere ansøgere end studiepladser. Pladserne er delt op i to kvoter: Kvote 1 og kvote 2.

I kvote 1 bliver du optaget på grundlag af dit karaktergennemsnit. Ansøgere med de højeste gennemsnit bliver optaget først. Hvert år bliver adgangskvotienten til de enkelte uddannelser offentliggjort i publikationen "Hovedtal". Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere der kom ind på uddannelsen.

I kvote 2 sker der en individuel vurdering af ansøgningerne efter forskellige kvalifikationskriterier, som uddannelsesinstitutionen selv fastlægger. Nogle uddannelsessteder ser fx på, hvad du har lavet efter din adgangsgivende eksamen.

Er du kvote 1-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 5. juli kl. 12.00.

Er du kvote 2-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 15. marts kl. 12.00.

28. juli får du svar på, om du er kommet ind.

Svar fra et uddannelsessted

Du får direkte besked fra uddannelsesstedet. Der findes ikke en fælles måde uddannelsesstederne sender svar ud på.

Hvis uddannelsesstedet har valgt, at svaret kommer digitalt, så kan det fx være på mail eller via deres egen kommunikationsportal. Nogle uddannelsessteder sender svaret fysisk med posten.

Du kan undersøge på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside, hvordan de sender svar ud.

Husk at du kun får svar fra ét uddannelsessted. Hvis det fx er din 3. prioritet, der tilbyder dig en studieplads, betyder det, at du ikke kunne optages på hverken din 1. eller 2. prioritet. Du hører heller ikke fra lavere prioriterede uddannelser.

Læs mere på UddannelsesGuiden

Ønsker du at klage over, at du ikke er blevet optaget på din ønskede uddannelse, kan du sende en skriftlig klage til uddannelsesstedet. Det skal ske inden to uger, efter du har modtaget afslaget.