Uddannelsesoplysninger i Praktikplads-AUB

Her kan du læse om Praktikplads-AUB’s oplysninger om din uddannelse.

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din arbejdsgiver er omfattet af Praktikplads-AUB, betyder det, at dine uddannelsesoplysninger indgår i beregningen af din arbejdsgivers Praktikplads-AUB. Det er derfor vigtigt, at dine oplysninger er korrekte, for at beregningen også bliver korrekt.


Har du et officielt dansk uddannelsesbevis, kan du få rettet dine oplysninger ved at skrive til AUB og vedhæfte dit bevis.

Er dit eksamensbevis fra udlandet?

Har du et udenlandsk uddannelsesbevis, skal Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) først vurdere, hvilket niveau din udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem. Når du har modtaget vurderingen fra SFU, skal du vedhæfte vurderingsdokumentet, når du kontakter AUB.

Fuldmagt

Du kan give en anden person – fx din arbejdsgiver – fuldmagt til at få ændret dine uddannelsesoplysninger hos Praktikplads-AUB. Fuldmagtshaveren skal indsende dokumentation for din højest fuldførte uddannelse sammen med fuldmagten.

AUB får information om medarbejdernes uddannelser fra Danmarks Statistik, der har fået informationerne fra uddannelsesinstitutionerne. Danmarks Statistik kan ikke rette uddannelsesoplysningerne.

Det danske arbejdsmarked mangler erhvervsuddannede indenfor en lang række faggrupper. Der er behov for at skabe flere praktikpladser i virksomhederne, så flere unge og voksne får mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Derfor indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 en aftale, der belønner arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. En del af aftalen hedder Praktikplads-AUB.

Hvert år får arbejdsgiverne et mål for, hvor mange elever de skal have ansat inden året er gået. Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever, kan få bonus. De arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte AUB.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får ret.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren: