Fejl i e-Boks: Breve kan være sendt til forkerte myndigheder og virksomheder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

e-Boks A/S har oplyst, at fejlen skete i forbindelse med en systemopdatering den 8. februar 2021 og blev rettet den 11. februar 2021. Fejlen opstod i en videresendelsesfunktion, som typisk benyttes af offentlige myndigheder eller større virksomheder til fordeling af Digital Post til de rette sagssystemer.

Konkret betød fejlen, at post adresseret til en myndighed eller privat virksomhed kan være blevet videresendt til en anden myndighed eller privat virksomhed, som anvender den automatiske videresendelse af Digital Post. 

Det er vigtigt at understrege, at ingen borgere har modtaget breve med andre borgeres oplysninger.

e-Boks har rettet fejlen, så den ikke kan ske igen. Herudover har e-Boks orienteret de forkerte modtagere om fejlen og bedt dem om at slette brevene. AUB har anmeldt hændelsen til Datatilsynet. 

AUB har ikke kendskab til, at der er sket misbrug af nogle borgeres oplysninger i forbindelse med fejlen hos e-Boks. AUB har dog pligt til at oplyse om, at fortrolige oplysninger kan blive offentliggjort, videregivet eller på anden måde misbrugt. 

Formålet med denne information er derfor at give dig mulighed for at tage eventuelle forholdsregler for at beskytte dig selv og dine oplysninger – og forstå, hvis dine personoplysninger bliver brugt på en måde, du ikke har tiltænkt. 

Du kan læse gode råd om sikker digital adfærd på

Det har ikke været muligt for e-Boks at afklare nærmere om de cirka 1.215 fejlsendte breve. AUB har derfor heller ikke teknisk mulighed for at orientere de berørte borgere direkte eller give yderligere oplysninger til borgere, der henvender sig for at høre, om de er berørt af fejlen.

AUB beklager den ulejlighed, som fejlen har medført for nogle borgere. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AUB.