Valgkort til folketingsvalg

Du skal have valgkort for at stemme og for at få et valgkort skal du stå på valglisten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Senest fem dage før valget modtager du et valgkort fra kommunen. Valgkortet oplyser bl.a. om, hvor du skal stemme. Hvis du har stemmeret, men ikke har modtaget et valgkort, kan du henvende dig til kommunen. Det kan du også gøre, hvis der står forkerte oplysninger på valgkortet.

Du kan få flere oplysninger hos Indenrigs- og Boligministeriet eller i kommunen.

Selvom du ikke har modtaget dit valgkort, eller hvis du glemmer at tage valgkortet med på valgdagen, kan du godt møde op på dit afstemningssted og stemme. Så skal du bare huske anden legitimation som fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Kommunen kan oplyse dig om dit afstemningssted, hvis du ikke ved, hvor det er.

Hvis du flytter fra en kommune til en anden kort før et valg, kan du risikere at skulle afgive din stemme i den kommune, du er flyttet fra. For at stemme i den nye kommune skal du anmelde din flytning til kommunen senest 15 dage før valgdagen.

Du har mulighed for at brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark. Brevstemmer du i en anden kommune, end hvor du bor, sørger denne kommune for at sende brevstemmen til din hjemkommune.

Hvis du flytter inden for kommunen kort op til et valg, skal du anmelde din flytning til kommunen senest 15 dage før valgdagen for at kunne stemme ved det nye afstemningssted.

Hvis du ikke når det inden for de 15 dage, skal du stemme ved det gamle afstemningssted.

Hvis du er flyttet hjem til Danmark fra udlandet kort før et valg, er det vigtigt, at du hurtigt får meldt din flytning til den kommune, du flytter hjem til. Du kan kun stemme, hvis du har meldt flytningen senest syv dage inden valgdagen.

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen.

Du skal søge din kommune om dette senest kl. 12 otte dage før valgdagen - hvis otte dage før valgdagen er en lørdag, søndag eller helligdag fremrykkes fristen til den sidste hverdag før fristens udløb.

Du kan tidligst søge om at skifte valgsted, når valget er udskrevet.

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere.

De borgere, der opfylder betingelserne for valgret (også kaldet stemmeret), optages automatisk på valglisten.

For at blive optaget automatisk på valglisten, skal man opfylde følgende betingelser:

  • have dansk statsborgerskab,
  • være fyldt 18 år,
  • være bosat i Danmark, Grønland eller på Færøerne,
  • ikke være umyndig.

Man skal som udgangspunkt være registreret med en bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne for at være stemmeberettiget til folketingsvalg henholdsvis i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Valglisten indeholder oplysninger om vælgerens navn, adresse og fødselsdato.