Sirener og beskyttelsesrum

Sirenerne varsler enten en fare eller at den er overstået. Årlig test med lyd første onsdag i maj

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det nationale sirenevarslingssystem skal advare befolkningen om fare. Politiet kan sætte sirenerne i gang i tilfælde af fx alvorlig luftforurening eller angreb.

Sirenerne er opsat på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere og kan høres af 80 procent af befolkningen. Resten af befolkningen bliver advaret af politiet via mobile sirener.

Alle sirener bliver afprøvet én gang om året med lyd - den første onsdag i maj kl. 12. Desuden bliver de afprøvet hver nat uden lyd.

Testen foregår på følgende måde:

 • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
 • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
 • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Du kan få mere at vide om testen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Beskyttelsesrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb.

Kommunen har ansvar for beskyttelsesrum i kommunens område og står for opførelse, vedligeholdelse og drift af beskyttelsesrum. Kommunen bestemmer også, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen.

I fredstid bliver beskyttelsesrummene brugt til andre formål.

Hvis der opstår en farefuld situation, vil du få information om, hvor du skal søge beskyttelse.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om beskyttelsesrum, og hvordan du selv kan forberede dig på kriser og katastrofer.

Hvordan virker sms-varsling?

Hvis du er tilmeldt sms-varsling, får du automatisk en sms, når der sker en alvorlig ulykke eller en katastrofe. Du får besked om, hvor i landet der er fare på færde.

Alle, der er tilmeldt sms-varsling, får alle de varslinger, som bliver sendt ud. Det er ikke teknisk muligt kun at sende sms til de døve og hørehæmmede, der befinder sig i nærheden af ulykkesstedet.

Det skal du gøre, når du får en sms-varsling:

 • vurder om ulykken er i nærheden af dig
 • fortæl det til eventuelle andre personer omkring dig
 • gå indendørs
 • luk vinduer og ventilationsanlæg

Betingelser for tilmelding

 • I forbindelse med din tilmelding til sms-varslingen erklærer du på tro og love, at du ikke er normalthørende.
 • Du giver samtidig dit samtykke til, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet kan behandle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmeldingen.
 • Oplysning om dit mobil-telefonnummer indgår i udsendelsen af sms-varsling via teleselskab. Alle andre oplysninger behandles fortroligt af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet.
 • Oplysninger om fødeår og bopælskommune behandles statistisk. De øvrige personlige oplysninger indgår i listen over tilmeldte.
 • Du kan altid bede om at se de oplysninger, der behandles om dig ved at kontakte Beredskabsstyrelsen.
 • Du kan til enhver tid framelde dig sms-varsling. Det gør du også i Digital Post

Til- og framelding til varslingsordningen foregår via Digital Post

 1. Gå til > Digital Post (Log på) 
 2. Log på med dit NemID/MitID
 3. Gå til Indbakke
 4. Klik på Skriv ny post
 5. I feltet Til skal du vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, som modtager
 6. I feltet Emne skal du skrive Tilmelding til sms-varsling eller Framelding af sms-varsling
 7. I feltet Angiv skal du også vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, Hovedkvarter, for at få sendt din bestilling til behandling det rette sted.
 8. I indholdsfeltet skal du skrive dit fulde navn, adresse, postnummer og by, mobiltelefonnummer, fødselsdato, bopælskommune og e-mailadresse.
 9. Klik på Send

Nogen tid efter tilmeldingen får du en kvittering på sms.

NB: Kvitteringen kommer ikke med det samme, da den ikke udsendes automatisk. Der kan derfor gå et par dage.