Sirener og beskyttelsesrum

Sirenerne varsler enten en fare eller at den er overstået. Årlig test med lyd første onsdag i maj

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis der er fare på færde der, hvor du befinder dig, vil myndighederne advare om faren.

Der varsles i akutte situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker.

Varslingssystemet består af de fysiske varslingssirener og S!RENEN, der kan advare dig på din mobiltelefon.

Hvis du har en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem, kan du blive advaret på telefonen, når myndighederne varsler. Du skal hverken tilmelde dig eller downloade en app for at modtage advarslerne. Der bliver ikke registreret noget om dig eller din mobiltelefon.

S!RENEN og de fysiske varslingssirener supplerer hinanden.

En advarsel via S!RENEN forklarer, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre. Hvis du modtager en advarsel via S!RENEN, skal du følge anvisningerne: STOP. LÆS. REAGÉR.

Læs mere om S!RENEN.

De fysiske varslingssirener kan aktiveres i et område, hvor der er opstået en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker.

Hvis du hører varslingssirenerne, skal du: Gå indenfor og søge information hos DR eller TV 2.

Når de fysiske varslingssirener aktiveres, følges det altid op af en beredskabsmeddelelse. Beredskabsmeddelelsen indeholder information om hændelsen, og hvad du skal gøre. Du kan finde beredskabsmeddelelsen på DR's og TV 2’s platforme og politi.dk.

Du vil også kunne modtage en advarsel via S!RENEN. De fysiske varslingssirener og S!RENEN supplerer hinanden.

Varslingssirenerne har to lyde med to forskellige betydninger:

 • Signal 1: Gå ind og søg information hos DR eller TV 2.
  Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen varer 45 sekunder.
 • Signal 2: Faren er forbi.
  Én lang tone, der varer 45 sekunder.

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester varslingskanalerne én gang om året - den første onsdag i maj kl. 12.

Testen af de fysiske varslingssirener foregår på følgende måde:

 • Først lyder der et varslingssignal (signal 1), som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
 • Efter cirka 3 minutter gentages varslingssignalet.
 • Efter yderligere 3 minutter afgives et afvarslingssignal (signal 2), som betyder, at testen er overstået. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Du kan få mere at vide om testen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. 

Hvordan virker sms-varsling?

Hvis du er tilmeldt sms-varsling, får du automatisk en sms, når der sker en alvorlig ulykke eller en katastrofe. Du får besked om, hvor i landet der er fare på færde.

Alle, der er tilmeldt sms-varsling, får alle de varslinger, som bliver sendt ud. Det er ikke teknisk muligt kun at sende sms til de døve og hørehæmmede, der befinder sig i nærheden af ulykkesstedet.

Det skal du gøre, når du modtager en sms-varsling:

 • Vurdér, om ulykken er i nærheden af dig.
 • Hvis ulykken er nær dig, skal du gå indendørs og lukke døre og vinduer.
 • Følg eventuelle specifikke anbefalinger i advarslen.

Betingelser for tilmelding

 • I forbindelse med din tilmelding til sms-varslingen erklærer du på tro og love, at du ikke er normalthørende.

 • Du giver samtidig dit samtykke til, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet kan behandle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmeldingen.
 • Oplysning om dit mobil-telefonnummer indgår i udsendelsen af sms-varsling via teleselskab.
 • Du kan altid bede om at se de oplysninger, der behandles om dig ved at kontakte Beredskabsstyrelsen.
 • Du kan til enhver tid framelde dig sms-varsling. Det gør du også i Digital Post.

Til- og framelding til varslingsordningen foregår via Digital Post

 1. Gå til > Digital Post (Log på) 
 2. Log på med dit MitID
 3. Gå til Indbakke
 4. Klik på Skriv ny post
 5. I feltet Til skal du vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, som modtager
 6. I feltet Emne skal du skrive Tilmelding til sms-varsling eller Framelding af sms-varsling
 7. I feltet Angiv skal du også vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, Hovedkvarter, for at få sendt din bestilling til behandling det rette sted.
 8. I indholdsfeltet skal du skrive dit mobiltelefonnummer
 9. Klik på Send

Beredskabsstyrelsen sørger for at tilmelde dit mobiltelefonnummer til sms-varslingen. Du modtager ikke en kvittering for din tilmelding.

Beskyttelsesrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb.

Kommunen har ansvar for beskyttelsesrum i kommunens område og står for opførelse, vedligeholdelse og drift af beskyttelsesrum. Kommunen bestemmer også, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen.

I fredstid bliver beskyttelsesrummene brugt til andre formål.

Hvis der opstår en farefuld situation, vil du få information om, hvor du skal søge beskyttelse.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om beskyttelsesrum, og hvordan du selv kan forberede dig på kriser og katastrofer.