Sirener og beskyttelsesrum

Sirenerne varsler enten en fare eller at den er overstået. Årlig test med lyd første onsdag i maj

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det nationale varslingssystem skal advare befolkningen om fare.

Varslingssystemet består på nuværende tidspunkt af fysiske sirener, der aktiveres af politiet i forbindelse med alvorlige katastrofer eller andre store hændelser.

Fra april (2023) vil politiet også kunne advare direkte på din telefon via det nye system S!RENEN.

S!RENEN er et mobilbaseret varslingssystem, som myndighederne kan bruge til at advare i et afgrænset geografisk område, hvor en krise er opstået, og folk er i fare.

S!RENEN benytter cell broadcast-teknologi, som i princippet er det samme som et radiosignal, der udsendes via mobilselskabernes telemaster.

Teknologien gør, at myndighederne kan udsende advarsler, uden der kommer oplysninger tilbage om, hvilke og hvis telefoner der har været i området.

Politiet kan sætte sirenerne i gang i tilfælde af fx alvorlig luftforurening eller angreb.

De fysiske sirener er opsat på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere og kan høres af 80 pct. af befolkningen.

Sirenernes første signal advarer om fare. Når faren er ovre, lyder sirenen igen.

Der er forskel på de to signaltyper og deres betydning:

Signal 1: Gå ind og søg information på DR eller TV 2.

Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen varer 45 sekunder.

Signal 2: Faren er forbi.

Én lang tone, der varer 45 sekunder.

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester varslingssystemerne offentligt én gang om året - den første onsdag i maj kl. 12. De fysiske varslingssirener afprøves desuden hver nat uden lyd.

Testen af de fysiske varslingssirener foregår på følgende måde:

 • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder 4 gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
 • Efter cirka 3 minutter gentages varslingssignalet.
 • Efter yderligere 3 minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

I 2023 tester vi tillige varslingssystemet S!RENEN på din mobiltelefon. (2023) Det betyder, at klokken 12.00 vil din telefon sige en høj lyd og vibrere på en måde, som den ellers ikke gør, Det er en del af testen.

Du kan få mere at vide om testen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan virker sms-varsling?

Hvis du er tilmeldt sms-varsling, får du automatisk en sms, når der sker en alvorlig ulykke eller en katastrofe. Du får besked om, hvor i landet der er fare på færde.

Alle, der er tilmeldt sms-varsling, får alle de varslinger, som bliver sendt ud. Det er ikke teknisk muligt kun at sende sms til de døve og hørehæmmede, der befinder sig i nærheden af ulykkesstedet.

Det skal du gøre, når du får en sms-varsling:

 • vurder om ulykken er i nærheden af dig
 • fortæl det til eventuelle andre personer omkring dig
 • gå indendørs
 • luk vinduer og ventilationsanlæg

Betingelser for tilmelding

 • I forbindelse med din tilmelding til sms-varslingen erklærer du på tro og love, at du ikke er normalthørende.
 • Du giver samtidig dit samtykke til, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet kan behandle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmeldingen.
 • Oplysning om dit mobil-telefonnummer indgår i udsendelsen af sms-varsling via teleselskab. Alle andre oplysninger behandles fortroligt af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet.
 • Oplysninger om fødeår og bopælskommune behandles statistisk. De øvrige personlige oplysninger indgår i listen over tilmeldte.
 • Du kan altid bede om at se de oplysninger, der behandles om dig ved at kontakte Beredskabsstyrelsen.
 • Du kan til enhver tid framelde dig sms-varsling. Det gør du også i Digital Post

Til- og framelding til varslingsordningen foregår via Digital Post

 1. Gå til > Digital Post (Log på) 
 2. Log på med dit NemID/MitID
 3. Gå til Indbakke
 4. Klik på Skriv ny post
 5. I feltet Til skal du vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, som modtager
 6. I feltet Emne skal du skrive Tilmelding til sms-varsling eller Framelding af sms-varsling
 7. I feltet Angiv skal du også vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, Hovedkvarter, for at få sendt din bestilling til behandling det rette sted.
 8. I indholdsfeltet skal du skrive dit fulde navn, adresse, postnummer og by, mobiltelefonnummer, fødselsdato, bopælskommune og e-mailadresse.
 9. Klik på Send

Nogen tid efter tilmeldingen får du en kvittering på sms.

NB: Kvitteringen kommer ikke med det samme, da den ikke udsendes automatisk. Der kan derfor gå et par dage.

Beskyttelsesrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb.

Kommunen har ansvar for beskyttelsesrum i kommunens område og står for opførelse, vedligeholdelse og drift af beskyttelsesrum. Kommunen bestemmer også, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen.

I fredstid bliver beskyttelsesrummene brugt til andre formål.

Hvis der opstår en farefuld situation, vil du få information om, hvor du skal søge beskyttelse.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om beskyttelsesrum, og hvordan du selv kan forberede dig på kriser og katastrofer.