Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Din pension beregnes normalt ud fra din optjente pensionsalder og pensionsgivende løn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For medlemmer af Pensionsordningen for lærere friskolen og efterskolen beregnes pensionen ved pensionering normalt på grundlag af den optjente pensionsalder og den pensionsgivende løn, d.v.s. skalatrinnet på fratrædelsestidspunktet.

Ved pensionering på grund af alder kan du som medlem modtage en alderspension. En normal alderspension opnås, når du når din folkepensionsalder. Ønsker du at forlade arbejdsmarkedet inden din folkepensionsalder, kan du vælge at få din tjenestemandspension udbetalt før tid, dog tidligst fra din pensionsudbetalingsalder.

Du er som medlem også sikret ved afsked på grund af sygdom i form af svagelighedspension, og ved tilskadekomst i tjeneste ved en tilskadekomstpension. Din familie er sikret ved medlemmers død i form af ægtefællepension og børnepension.

Du kan læse om dine muligheder for hvilende medlemskab og reglerne ved ansættelse på en anden skole:

Er du ansat i en folkeskole?

Er du ansat i en folkeskole m.v. kan du opretholde dit medlemskab af Pensionsordningen for lærere friskolen, hvis kommunen indbetaler et overenskomstaftalt pensionsbidrag. Det gælder for følgende stillingskategorier:

 • Lærer i folkeskolen

Du skal kontakte den kommune, hvor du er ansat, hvis du vil fortsætte dit medlemsskab i pensionsordningen. 

Muligheden for at forblive i statsgaranterede pensionsordninger (fx Pensionsordningen for lærere friskolen) er aftalt i læreroverenskomster mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening.

Udbetaling Danmark sender opkrævninger ud til arbejdsgivere om pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (Efterlønskassen). Beløb vedrørende pensionsbidrag samt beløb om hvilende medlemskab, seniorordninger, tilkøb af pensionsalder m.v. skal indbetales til Udbetaling Danmark på:

Reg. nr.: 0216
Konto: 4069176844

Ved betalingen skal du oplyse følgende:

 • navn
 • CPR-nr.
 • beskæftigelsesgrad
 • skalatrin
 • størrelse af pensionsbidrag
 • om pensionsbidraget vedrører ordinært pensionsbidrag, seniorordning eller tilkøb af pensionsalder.

Beløbet skal indbetales løbende hver måned. Forfaldsdatoen er den 1. i måneden, men Udbetaling Danmark betragter betalinger indtil den 5. i måneden som rettidige.

Medlemmer af Efterlønskassen optjener pensionsalderår. Ved pensionering beregnes pensionen normalt på grundlag af den optjente pensionsalder og den pensionsgivende løn, d.v.s. skalatrinnet på fratrædelsestidspunktet. Der optjenes derimod ikke penge i Efterlønskassen.

Går du pension på grund af alder modtager du en alderspension. En normal alderspension opnås, når du fylder 65 år. Ønsker du at blive pensioneret inden du fylder 65 år, kan du vælge at gå på førtidspension, dog tidligst fra du er fyldt 60 år.

Du er også sikret ved afsked på grund af sygdom i form af svagelighedspension, og ved tilskadekomst i tjenesten ved tilskadekomstpension. Endelig er familien sikret ved medlemmers død i form af ægtefællepension og børnepension.

Hvis du fratræder Efterlønskassen, er der flg. muligheder:

 • Aktivt hvilende medlemskab
 • Passivt hvilende medlemskab
 • Opsat pension
 • Sygepensionering
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Frivillig fratræden
 • Fratræden med pension
 • Ansættelse som kommunal tjenestemand

Det er almindeligt, at man bliver ansat som en kommunal tjenestemand, hvis man ansættes i en kommunal lederstilling. Som kommunal tjenestemand kan man ikke fortsætte i Efterlønskassen, men optages normalt i Kommunerne Pensionsforsikring (Sampension) på tjenestemandslignende vilkår. Optjent pensionsalder i Efterlønskassen kapitaliseres og overføres til kommunen (normalt i Sampension).

Fratrædelsesgodtgørelser

Hvis du er medlem og fratræder en stilling med ret til opsat pension, og overgår til en anden ansættelse, kan du i stedet vælge at få overført en fratrædelsesgodtgørelse til en ny pensionsordning.

Du skal opfylde alle betingelserne for en overførsel, som er, at:

 • du er under 60 år på overførselstidspunktet
 • pensionsordningen i den nye stilling er et led i ansættelsesforholdet
 • ydelsessammenhængen i den nye pensionsordning skal godkendes af Moderniseringsstyrelsen.

Anmodning om beregning af fratrædelsesgodtgørelse skal sendes til Udbetaling Danmark inden 1 år efter fratrædelsen.

Senior og fratrædelsesordninger

Hvis skolen finder det hensigtsmæssigt og den ansatte er indforstået med det, kan der indgås aftale om en senior- eller fratrædelsesordning. Aftalen skal formaliseres af skolens tillidsrepræsentant.

Kontakt Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension