Særlig jobsituation ved udbetaling af feriemidler

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Var du registreret direktør eller var du den øverste, økonomisk ansvarlige leder i perioden 01.09.2019- 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller du havde en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
En direktør eller øverste leder (uanset titel), der kan tegne virksomheden udadtil, og som er den øverste, daglige, økonomisk ansvarlige, optjener ikke feriemidler. En direktør anmeldt til Erhvervsstyrelsen er normalt ikke lønmodtager. 

Var du selvstændig, ejer eller medejer i virksomheden, der udbetalte din løn i perioden 01.09.2019- 31.03.2020 eller freelancer, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller havde du en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
Er du ejer eller medejer af den virksomhed, der udbetaler løn til dig eller freelancer, er du ikke lønmodtager. Det gælder, hvis du er selvstændig, ejer anparter eller aktier i den virksomhed, der udbetaler din løn. Det gælder ikke, hvis du har medarbejderaktier. 

Var din ægtefælle selvstændig, ejer eller medejer i virksomheden, der udbetalte din løn i perioden 01.09.2019- 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller havde du en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
Er din ægtefælle ejer eller medejer af den virksomhed, der udbetaler løn til dig, er du ikke lønmodtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle er selvstændig, ejer anparter eller aktier i den virksomhed, der udbetaler din løn.  

Var du bestyrelsesmedlem i en virksomhed, der udbetalte din løn i perioden 01.09.2019- 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller havde du en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
Et bestyrelsesmedlem er ikke lønmodtager. Er du derimod medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, er du normalt lønmodtager.  

Hvis du var au pair eller hushjælp i perioden 01.09.2019 – 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller du havde en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
En au pair eller hushjælp i en privat husstand får feriebetaling uden om ferieloven og optjener ikke feriemidler. 

Hvis du var landbrugsmedhjælper i perioden 01.09.2019 – 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller du havde en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
En landbrugsmedhjælper får feriebetaling uden om ferieloven og optjener ikke feriemidler.  

Hvis du var søfarende i perioden 01.09.2019 – 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

En søfarende kan efter kollektiv overenskomst eller efter aftale med arbejdsgiver undtages fra reglerne om opsparing af feriemidler for perioden 01.09.2019-31.03.2020, og optjener så ikke feriemidler. 

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller du havde en aftale om at få udbetalt ferie, eller du havde en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Varetog du tillidshverv eller borgerligt ombud i perioden 01.09.2019- 31.03.2020, har du ikke optjent feriemidler.

Hvis det kun gælder for en del af perioden, eller havde du en lønmodtageransættelse ved siden af, kan du bestille dine feriemidler her:

Hvorfor?
Personer, der varetager tillidshverv eller borgerligt ombud, er ikke omfattet af ferieloven og optjener derfor ikke feriemidler. Det er fx borgmestre og folketingsmedlemmer samt medlemmer af byråd, regionsråd og kommunalbestyrelser.