Ferieforskud 2020

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ferieforskud 2020 er et engangsbeløb til dig, som har mindre end 8,4 feriedage til at holde mellem 1. maj til 31. august 2020.

Hvis du får Ferieforskud 2020, får du udbetalt nogle af de penge, du ellers ville få på din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. 

Er du i tvivl om, hvor mange feriedage du har i 2020?

Du kan prøve Ferieplanlæggeren og få et overblik over dine feriedage fra den 1. maj 2020.

Du kan søge, hvis du:

  • højst har arbejdet 4 måneder mellem 1. januar til 31. august 2019. Det gælder for alle typer af jobs, også deltidsjob eller studiejob
  • har fået løn for arbejde mellem 1. september til 31. december 2019
  • holder feriedage mellem 1. maj til 30. september 2020.

Ferieforskud 2020 svarer til de feriepenge, du har optjent fra september til december 2019, og er 12,5% din ferieberettigede løn i perioden. Udbetalingen er derfor afhængig af hvor meget du har tjent. 

Det betyder også, at du ikke kan få udbetalt Ferieforskud 2020, hvis du ikke har fået løn i den periode. 

Du kan kun søge om hele beløbet, og det er Lønmodtagernes Feriemidler, der beregner og udbetaler.

Du kan tidligst søge fire uger før din første feriedag.

Hvis du fx vil holde fri den 5. juni 2020, kan du derfor tidligst søge den 8. maj 2020.
Vær opmærksom på, at du selv skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder dine feriedage.  

Du kan godt ansøge om Ferieforskud 2020 efter du har afholdt feriedage. Sidste ansøgningsfrist er den 31. december 2020.

Vær opmærksom på, at du først kan ansøge fra i starten af april 2020. 

Hvis du er elev efter erhvervsuddannelsesloven i perioden 1. maj til 31. august 2020, kan du ikke få Ferieforskud 2020.

Når du er elev, gælder der særlige regler i ferieloven, som kan give ret til betalt ferie i den første tid som elev, selvom du ikke har optjent ferie.

Du kan ikke få Ferieforskud 2020, hvis du arbejder som au pair, hushjælp eller landbrugsmedhjælper i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2020.

Det kan du ikke, fordi du optjener og afholder løbende ferie, og derfor ikke har opsparede feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du kun arbejdet i en del af perioden?

Hvis det kun er en del af perioden, hvor du har arbejdet som au pair, hushjælp eller landbrugsmedhjælper, kan du måske få Ferieforskud 2020. Du kan ikke bruge den digitale ansøgning, men skal kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan ikke få Ferieforskud 2020, hvis du er omfattet af forskerskatteordningen og har aftalt med din arbejdsgiver, at du ikke er omfattet af ferieloven i perioden 1. januar til 31. august 2020.

Har du kun arbejdet under forskerskatteordningen en del af perioden?

Hvis det kun er en del af perioden, hvor du har været omfattet af forskerskatteordningen, kan du måske få Ferieforskud 2020. Du kan ikke bruge den digitale ansøgning, men skal kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.