Ferieforskud 2020

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ferieforskud 2020 er et engangsbeløb til dig, som har mindre end 8,4 feriedage til at holde mellem 1. maj til 31. august 2020.

Hvis du får Ferieforskud 2020, får du udbetalt nogle af de penge, du ellers ville få på din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. 

Er du i tvivl om, hvor mange feriedage du har i 2020?

Du optjener 2,08 feriedage for hver måned du er ansat, og du har derfor mindre end 8,4 feriedage, hvis du højst har arbejdet 4 måneder mellem 1. januar til 31. august 2019.

Ferieforskud 2020 svarer til de feriepenge, du har optjent fra september til december 2019, og er 12,5% din ferieberettigede løn i perioden. Udbetalingen er derfor afhængig af hvor meget du har tjent. 

Det betyder også, at du ikke kan få udbetalt Ferieforskud 2020, hvis du ikke har fået løn i den periode. 

Du kan kun søge om hele beløbet, og det er Lønmodtagernes Feriemidler, der beregner og udbetaler.

Hvis du er elev efter erhvervsuddannelsesloven i perioden 1. maj til 31. august 2020, kan du ikke få Ferieforskud 2020.

Når du er elev, gælder der særlige regler i ferieloven, som kan give ret til betalt ferie i den første tid som elev, selvom du ikke har optjent ferie.

Du kan ikke få Ferieforskud 2020, hvis du arbejder som au pair, hushjælp eller landbrugsmedhjælper i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2020.

Det kan du ikke, fordi du optjener og afholder løbende ferie, og derfor ikke har opsparede feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du kun arbejdet i en del af perioden?

Hvis det kun er en del af perioden, hvor du har arbejdet som au pair, hushjælp eller landbrugsmedhjælper, kan du måske få Ferieforskud 2020. Du kan ikke bruge den digitale ansøgning, men skal kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan ikke få Ferieforskud 2020, hvis du er omfattet af forskerskatteordningen og har aftalt med din arbejdsgiver, at du ikke er omfattet af ferieloven i perioden 1. januar til 31. august 2020.

Har du kun arbejdet under forskerskatteordningen en del af perioden?

Hvis det kun er en del af perioden, hvor du har været omfattet af forskerskatteordningen, kan du måske få Ferieforskud 2020. Du kan ikke bruge den digitale ansøgning, men skal kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.