Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 2003)

Start

Intro til varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du derudover have:

 • varmeudgifter over 5.500 kr. (2022) om året som enlig og 8.250 kr. (2022) om året som samlevende
 • have en tillægsprocent over 0

Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte dine varmeregnskaber for de seneste tre år. I varmeregnskaberne skal der stå, hvad dine varmeudgifter har været, og hvilke perioder det drejer sig om.

Hvis du ikke har varmeregnskaber for de seneste tre år, skal du sende, de varmeregnskaber du har eller oplyse dit forventede varmeforbrug.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, fx udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Du kan søge varmetillæg her:

Du skal vedhæfte dine varmeregnskaber, når du søger varmetillæg. Det er derfor en god ide at have varmeregnskaberne klar, inden du starter ansøgningen.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg.

Hvad sker der, når jeg har søgt?

Hvis du kan få varmetillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark, hvor du kan se, hvordan dit varmetillæg er beregnet.

Hvis du ikke kan få varmetillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark med en begrundelse.

Kan jeg søge varmetillæg, hvis jeg bor i udlandet?

Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at søge varmetillæg, hvis du bor i udlandet. Læs mere:

Stiger dine varmeudgifter et år, fx på grund af stigende energipriser, har du mulighed for at få beregnet, om du kan have ret til at få mere i varmetillæg det år. Du vil dog kun kunne få omregnet varmetillægget, hvis varmeudgiften stiger med 10 procent eller mere i forhold til den varmeudgift, Udbetaling Danmark hidtil har beregnet dit varmetillæg på.

Du skal kunne dokumentere din nye varmeudgift. 

Dokumenter dit varmeregnskab, når året er gået

Du kan vente med at indsende dokumentationen til dit varmeregnskab foreligger. Så vil Udbetaling Danmark vurdere, om du har penge til gode for det forløbne varmeår, og tage stilling til, om beregningsgrundlaget skal forhøjes fremadrettet.

Hvis du ikke kan vente, til året er gået

Hvis du ikke kan vente på, at året er gået, kan du dokumentere dine varmeudgifter i form af en a conto-regning eller opkrævning. I et sådant tilfælde vil Udbetaling Danmark vurdere, om varmeudgiften i det aktuelle varmeår skal forhøjes. I så fald får du en ny beregning af dit varmetillæg. 

Når varmeåret slutter, beregner Udbetaling Danmark igen varmetillægget på baggrund af den varmeudgift, du havde forud for forhøjelsen.

Dit varmeregnskab

Du skal ikke sende dit varmeregnskab til Udbetaling Danmark, hver gang du får et nyt. 

Du skal kun sende varmeregnskaber til Udbetaling Danmark, hvis:

 • gennemsnittet af dine seneste tre års varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til beregningsgrundlaget
 • du skifter opvarmningsform

Hvis gennemsnittet af dine seneste tre års varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere, skal du sende de tre varmeregnskaber, og så vil Udbetaling Danmark lave en ny beregning af, hvad du kan få i varmetillæg.

Hvis dine varmeudgifter et år stiger med 10 pct. eller mere, har du mulighed for at få beregnet, om du kan have ret til at få mere varmetillæg det år. Dine varmeudgifter kan fx stige med 10 pct. eller mere, hvis det har været en særlig kold vinter. I det tilfælde skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Det er forskelligt, hvordan man får sin varmeopgørelse. Nogle får varmeopgørelserne i Digital Post / E-boks, og nogle får dem med almindelig post.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har min varmeopgørelse?

Det er forskelligt afhængigt af, hvilket varmeselskab du har. Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger information på varmeselskabets hjemmeside.

Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte dine varmeregnskaber for de seneste tre år.

Hvis du har dine varmeregnskab i Digital Post eller E-boks kan du gemme dem på din computer og vedhæfte dem, når du søger. Her kan du se, hvordan du gemmer dem din computer.

1.
Log ind i Digital Post eller E-Boks.

2.
Find dokumentet, fx i din indbakke, og klik på beskeden - dokumentet åbner nu til højre på din skærm.

Billede 1 - sådan videresender du et dokument i Digital Post

3.
Klik på ikonet med pilen, der peger ned, i øverste højre hjørne på dokumentet .

Billede 2 - sådan videresender du et dokument i Digital Post

4.
Klik på den lille pil ved siden af 'Gem' i den orange boks. Den kommer frem nederst på din skærm.

Billede 3 - sådan videresender du et dokument i Digital Post

5.
Klik på 'Gem som'.

Billede 4 - sådan videresender du et dokument i Digital Post

6.
Vælg et sted at gemme dokumentet, fx på dit skrivebord
Skriv et filnavn, fx 'Varmeregnskab 1'
Klik på 'Gem'.

Billede 5 - sådan videresender du et dokument i Digital Post

Hvis du har dit varmeregnskab i Digital Post eller E-Boks, kan du videresende det til Udbetaling Danmark. Varmeregnskaberne bliver automatisk tilknyttet din sag, da du er logget ind med NemID/MitID  

1.
Klik på videresend varmeregnskab
Log på med NemID/MitID

Log ind med NemID

2.
Udfyld emnefeltet - skriv fx varmeregnskab

Videresend besked

3.
Vælg 'Varmetillæg' i menuen ved 'Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om'

Videresend besked

4.
Klik på ikonet 📎 og klik derefter på 'vedhæft fil fra dit arkiv'

Videresend besked

5.
Du kan enten søge efter dokumentnavnet eller finde det i en mappe - fx i indbakken.
Når du har fundet dokumentet, skal du klikke på det og derefter klikke 'Vedhæft'.

Videresend besked

6.
Dokumentet er vedhæftet, hvis dokumentnavnet står under 'Bilag'.
Klik derefter på 'Send'.

Videresend besked

Hvis dit varmeregnskab ikke er digitalt, kan du:

 • scanne det, gemme det på din computer og derefter vedhæfte det i ansøgningen.
 • tage et billede af det med din smartphone, sende det til din mail, gemme det på din computer og derefter vedhæfte det i din ansøgning.

Du kan også sende dit varmeregnskab med almindelig post til:

Udbetaling Danmark, Pension
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

Hvis du sender dit varmeregnskab med almindelig post, skal du huske at skrive dit cpr. nr. på alle dokumenterne.

Udbetaling og svarfrist

Du kan beregne, hvor meget du kan få i varmetillæg her:

Sådan beregner Udbetaling Danmark dit varmetillæg

Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du kan få i varmetillæg ud fra dine varmeudgifter de sidste tre år og din personlige tillægsprocent.

Du kan få dækket den del af dine varmeudgifter, der er større end:

 • 5.500 kr. om året, hvis du er enlig (2022)
 • 8.250 kr. om året, hvis du er gift/samlevende (2022)

Du kan dog kun få dækket varmeudgifter op til 22.700 kr. om året (2022). Er I mere end to voksne i husstanden, sættes maksimum op med 6.800 kr. (2022) pr. person over 18 år ud over jer to.

Er der flere personer i husstanden over 18 år, eller har du logerende?

Hvis der, udover dig og din evt. ægtefælle/samlever, er flere personer i husstanden, der er over 18 år, vil varmeudgiften blive delt mellem jer. Det betyder, at du får mindre i varmetillæg. Har du en logerende, vil den del af varmeudgiften, som vedrører den logerende, blive trukket fra dit samlede varmeforbrug. Det betyder også, at du får mindre i varmetillæg.

Har du fjernvarme eller en anden kollektiv varmeforsyning?

Hvis du har fjernvarme eller en anden kollektiv varmeforsyning, kan du ikke få varmetillæg til den fulde varmeudgift. Det skyldes, at du kun kan få varmetillæg til den egentlige varmeudgift, og hvis du har kollektiv varmeforsyning trækker Udbetaling Danmark automatisk 10 pct. fra til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget. Hvis du fx har varmeudgifter på 10.000 kr., kan du derfor kun få varmtillæg ud fra de 9.000 kr.

Hvis du får boligstøtte og har fjernvarme eller en anden kollektiv opvarmning, får du et tilskud igennem boligstøtten til varmeudgiften. Det tilskud trækker Udbetaling Danmark fra, når det bliver beregnet, hvor meget du kan få i varmetillæg.

Bruger du el eller gas til varme og husholdning?

Hvis du bruger el til både varme og husholdning, bliver dit varmetillæg sat ned med:

 • 3.700 (2022) om året for enlige
 • 4.800 (2022) om året for gifte/samlevende

Hvis du bruger gas til varme og husholdning, bliver dit varmetillæg sat ned med:

 • 700 kr. (2022) om året for enlige
 • 800 kr. (2022) om året for gifte/samlevende 

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tillæg

Dit varmetillæg afhænger også af, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i varmetillæg.

Du kan læse mere om, hvordan din personlige tillægsprocent bliver beregnet:

Din formue har ikke indflydelse på størrelsen af dit varmetillæg, og du skal ikke betale skat af varmetillægget.

Du kan tidligst få varmetillæg fra den første i måneden, efter Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du får varmetillæg, bliver det udbetalt den sidste hverdag i hver måned sammen med din folke- eller førtidspension.

Hvis du søger om varmetillæg, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om folkepension færdig. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om varmetillæg.  

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.  

Andre emner

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • gennemsnittet af dine tre års seneste varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til beregningsgrundlaget
 • du skifter opvarmningsform    
 • der flytter personer ind på din adresse, fx en kæreste, logerende eller lejer.

Hvis der sker ændringer, laver vi en ny beregning af dit varmetillæg.  Vi sender dig et brev, hvor du kan se dit nye varmetillæg.

Du kan give besked her:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt på din henvendelse. 

Hvordan giver jeg en anden fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden skal hjælpe dig med din sag, skal du udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark. Hjælperen kan fx være et familiemedlem eller en ven.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark. Læs mere om at anmelde mistanke om snyd:

Du kan også læse mere om, hvordan Udbetaling Danmark udfører kontrol:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for varmetillæg:

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension