Hvad betyder de ændrede indkomstgrænser for din folke- eller førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I finansloven for 2019 blev det bl.a. aftalt at hæve grænserne for, hvor meget pensionister og deres evt. ægtefælle/samlever kan have af indkomst, før de bliver modregnet pension.

Ændringen skete med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2019, men det er først ved pensionsudbetalingen sidst i november 2019, at du som pensionist kan se, hvad ændringerne betyder for dig.. Hvis de nye ændringerne betyder, at du skal have mere i pension, får du sidst i november udbetalt den højere pension med tilbagevirkende kraft fra januar.

Hvis der er sket en ændring i din situation i løbet af 2019 - det kan fx være ændret samliv, eller at du eller din ægtefælle blev pensionist i 2019 - vil du kun få en regulering fra det tidspunkt, ændringen skete. Den resterende regulering vil du få sammen med opgørelsen af din pension for 2019. 

Sådan bliver din folkepension påvirket

Din evt. samlever/ægtefælle må have en højere indkomst end tidligere, hvis han/hun ikke er pensionist, før din folkepension bliver sat ned. Det har både betydning for pensionstillægget og tillægsprocent.

Pensionstillæg

Din samlevers/ægtefælles indkomst kan have betydning for dit pensionstillæg. Ændringerne betyder, at der nu ses bort fra 54 pct. af din samlevers/ægtefælles indkomst,  hvis han/hun ikke er pensionist.

Det betyder fx, at hvis din samlever/ægtefælle har en indkomst på 300.000 kr., så er det "kun" 138.000 kr., som bliver taget med i beregningen. 

I skemaet kan du se, hvad du og din samlever/ægtefælle kan have af indkomst, før dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder. Indkomster er fx private pensioner, arbejdsmarkedspensioner, kapitalindkomster og indkomst ved arbejde. 

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved indkomst på

bortfalder ved indkomst over 
Enlig 87.800 kr.   356.700 kr.
Samlevende med pensionist 175.900 kr. 435.000 kr.
Samlevende med ikke-pensionist 175.900 kr. 305.400 kr.

Som folkepensionist har du i 2019 et bundfradrag på 122.004 kr. Det betyder, at de første 122.004 kr. du tjener ved arbejde hvert år, ikke påvirker dit pensionstillæg.

Bundfradraget har ikke betydning for indkomster fra fx private pensioner, arbejdsmarkedspensioner samt kapitalindkomst og heller ikke for dit grundbeløb.

Vær opmærksom på, at ovenstående både påvirker pensionstillægget og tillægsprocenten.

Sådan bliver din førtidspension (tilkendt før 2003) påvirket

Din evt. samlever/ægtefælle må have en højere indkomst end tidligere, hvis han/hun ikke er pensionist, før din førtidspension bliver sat ned. Det har både betydning for pensionstillægget og tillægsprocent.

Pensionstillæg

Din samlevers/ægtefælles indkomst kan have betydning for dit pensionstillæg. Ændringerne betyder, at der nu ses bort fra 54 pct. af din samlevers/ægtefælles indkomst,  hvis han/hun ikke er pensionist.

Det betyder fx, at hvis din samlever/ægtefælle har en indkomst på 300.000 kr., så er det "kun" 138.000 kr., som bliver taget med i beregningen. 

I skemaet kan du se, hvad du og din samlever/ægtefælle kan have af indkomst, før dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder. Indkomster er fx private pensioner, arbejdsmarkedspensioner, kapitalindkomster og indkomst ved arbejde. 

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved indkomst på

bortfalder ved indkomst over 
Enlig 87.800 kr.   342.600 kr.
Samlevende/gift med pensionist 175.900 kr. 413.700 kr.
Samlevende/gift med ikke-pensionist 175.900 kr. 294.800 kr.

Sådan bliver din førtidspension (tilkendt efter 2003) påvirket