Det betyder finansloven for din folke- eller førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I finansloven for 2019 blev det bl.a. aftalt at hæve grænserne for, hvor meget pensionister og deres evt. ægtefælle/samlever kan have af indkomst, før de bliver modregnet pension.

De nye satser trådte i kraft den 1. januar 2019, men det er først ved pensionsudbetalingen den 28. februar 2019, at du som pensionist kan se, hvad de nye satser betyder for dig. Hvis de nye satser betyder, at du skal have mere i pension, får du den 28. februar udbetalt den højere pension med tilbagevirkende kraft fra januar.

Du kan læse mere om de nye satser nedenfor.

Sådan bliver din folkepension påvirket

I finansloven blev det aftalt, at grundbeløbet, pensionstillægget og ældrechecken stiger med 0,2 pct. ekstra i forhold til den normale årlige stigning.  

På din pensionsmeddelelse kan du se, hvad du får i folkepension med de ekstra 0,2 pct. Den får du sidst i februar.

Du får din folkepension med de forhøjede satser den 28 februar.

Folkepension og ældrecheck før skat i 2019 med de ekstra 0,2 pct.

Enlige

Gifte/samlevende

Grundbeløb 6.327 pr.md.   6.327 pr. md.
Pensionstillæg 6.923 pr. md. 3.453 pr. md.
Ældrecheck 17.600 pr. år 17.600 pr. år.

Du må have en højere indkomst end tidligere, før din folkepension bliver sat ned. Det har både betydning for grundbeløbet og pensionstillægget. Det blev besluttet i finansloven. 

Grundbeløb

I 2019 kan dit grundbeløb blive sat ned, hvis du har en indkomst på over 329.600 kr. og kan bortfalde, hvis du har en indkomst på mere end 576.400 kr.

Pensionstillæg

Din samlevers/ægtefælles indkomst kan også have betydning for dit pensionstillæg. Der ses nu bort fra halvdelen af din samlevers/ægtefælles indkomst op til 307.700 kr., hvis din samlever/ægtefælle ikke er pensionist.

I skemaet kan du se, hvad du og din samlever/ægtefælle kan have af indkomst, før dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder. Indkomster er fx private pensioner, arbejdsmarkedspensioner, kapitalindkomster og indkomst ved arbejde. 

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved indkomst på

bortfalder ved indkomst over 
Enlig 87.800 kr.   356.700 kr.
Samlevende med pensionist 175.900 kr. 435.000 kr.
Samlevende med ikke-pensionist 175.900 kr. 305.400 kr.

Som folkepensionist har du i 2019 et bundfradrag på 100.008 kr. Det betyder, at de første 100.008 kr. du tjener ved arbejde hvert år, ikke påvirker dit pensionstillæg.

Bundfradraget har ikke betydning for indkomster fra fx private pensioner, arbejdsmarkedspensioner samt kapitalindkomst og heller ikke for dit grundbeløb.

I finansloven blev det aftalt at hæve formuegrænsen for ældrecheck til 87.900 kr. i 2019. Det betyder, at du kan få ældrecheck, hvis din formue er under 87.900 kr. og din personlige tillægsprocent er over 0.

Det blev samtidig besluttet at hæve indkomstsatserne for den personlige tillægsprocent. Det betyder, at du i 2019 må have en højere indkomst end tidligere, før det påvirker din personlige tillægsprocent.

Din personlige tillægsprocent:

bliver sat ned ved indkomst over 

er 0 ved indkomst over
Enlige 36.000kr. 87.800 kr.
Gifte/samlevende 71.500 kr. 175.900 kr.
 

Udbetaling Danmark bruger bl.a. din personlige tillægsprocent til at beregne, om du kan få varmetillæg, ældrecheck og mediecheck. Hvis din personlige tillægsprocent er 0, kan du ikke få varmetillæg, ældrecheck eller mediecheck.

Sådan bliver din førtidspension (tilkendt før 2003) påvirket

Det blev besluttet i finansloven, at du må have en højere indkomst end tidligere, før dit grundbeløb bliver sat ned.    

Grundbeløbet:

bliver sat ned ved indkomst på

bortfalder ved indkomst over 
Enlig/samlevende 329.600 kr.   455.900 kr.
Gift 223.700 kr. 350.000 kr.

Pensionstillæg

Det blev også aftalt, at du og din samlever/ægtefælle kan have en højere indkomst end tidligere, før dit pensionstillæg bliver sat ned.

Din samlevers/ægtefælles indkomst kan også have betydning for dit pensionstillæg. Der ses nu bort fra halvdelen af din samlevers/ægtefælles indkomst op til 307.700 kr., hvis din samlever/ægtefælle ikke er pensionist.

I skemaet kan du se, hvad du og din samlever/ægtefælle kan have af indkomst, før dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder.

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved indkomst på

bortfalder ved indkomst over 
Enlig 87.800 kr.   342.600 kr.
Samlevende/gift med pensionist 175.900 kr. 413.700 kr.
Samlevende/gift med ikke-pensionist 175.900 kr. 294.800 kr.

Det blevet aftalt i finansloven at hæve indkomstsatserne for den personlige tillægsprocent.

Din personlige tillægsprocent:

bliver sat ned ved indkomst over 

er 0 ved indkomst over
Enlige 36.500 kr. 87.800 kr.
Gifte/samlevende 72.500 kr. 175.900 kr.

Udbetaling Danmark bruger bl.a. din personlige tillægsprocent til at beregne, om du kan få varmetillæg, ældrecheck og mediecheck. Hvis din personlige tillægsprocent er 0, kan du ikke få varmetillæg, ældrecheck eller mediecheck

Sådan bliver din førtidspension (tilkendt efter 2003) påvirket