Brexit og pension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis der bliver et hårdt Brexit, vil du stadig få udbetalt din danske pension, selvom du bor i Storbritannien eller er britisk statsborger.  

Hvad hvis jeg ikke modtager pension endnu?

Hvis du ikke får dansk pension, kan du stadig søge og få tilkendt dansk pension, hvis du har optjent ret til at få dansk pension før et evt. hårdt Brexit.

Hvorfor får jeg stadig udbetalt dansk pension efter et hårdt Brexit?

Folketinget har vedtaget en lov, der har til formål at sikre, at der ikke er borgere, som mister deres rettigheder til dansk folke- eller førtidspension, fordi Storbritannien udtræder af EU uden en udtrædelsesaftale.

Der er tale om en midlertidig lov, der træder i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, og der dermed bliver et hårdt Brexit.

Der bliver et såkaldt hårdt Brexit, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale

Uden en udtrædelsesaftale vil statsborgere fra Storbritannien blive stillet som tredjelandsborgere, og Storbritannien vil blive betragtet som et tredjeland.

Som udgangspunkt bliver der et hårdt Brexit, hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale inden d. 31. oktober 2019.

Hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale, bliver der ikke et hårdt Brexit.

Hvad der i så fald kommer til at ske, vil fremgå af den eventuelle udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om Brexits betydning for dansk pension.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension