Optjening af dansk pension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du optjener ret til dansk pension på baggrund af den tid, du har boet i Danmark, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen eller bliver tilkendt førtidspension. Det kaldes også optjeningsperioden.

Du har ret til fuld folkepension, hvis du har haft 40 bopælsår i optjeningsperioden. Hvis ikke, kan du have ret til en del af folkepension - også kaldet ’brøkpension’. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden.

Hvis du har været socialt sikret i udlandet i en periode, mens du har boet i Danmark, tæller denne periode ikke med i opgørelsen af din danske bopælstid.

Hvis du har opholdt dig i udlandet, kan visse perioder i udlandet tælle med i opgørelsen af din danske optjeningstid.

Det gælder dog kun, hvis du ikke har optjent ret til pension fra et andet land i samme periode, det kan være via:

  • Hyre på dansk skib
  • Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en offentlig dansk myndighed
  • Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse
  • Ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
  • Ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Hvis du har arbejdet i Danmark, men boet i et andet land, bliver du betragtet som 'grænsegænger'.

Som grænsegænger optjener du som udgangspunkt ret til dansk pension, hvis du har lønnet arbejde eller arbejder som selvstændig i Danmark - selvom du altså bor i et andet land.

Husk dokumentation

Det er vigtigt, at du selv gemmer dokumentation for dine arbejdsforhold i Danmark, hvis du er grænsegænger. Der findes nemlig ingen offentlige registre, der kan dokumentere dine ansættelser.

Du skal derfor selv kunne dokumentere, hvilken dato du begyndte at arbejde, og hvilken dato du sluttede – og har du været ansat flere steder, skal du oplyse start- og slutdatoer for alle ansættelser.

Dokumentationen kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsgiver, en ansættelseskontrakt, lønsedler eller dokumentation for selvstændig virksomhed.

Oplysninger fra de danske skattemyndigheder er som regel ikke tilstrækkelige.

Hvis du er flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet bopælstid fra det land, du kommer fra, eller det land, hvor du er anset som flygtning i.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Eksempel: Du har boet i Danmark i 37 år

Du er 64 år og kan gå på folkepension som 65-årig. Du har boet i Danmark i to perioder, fra du fyldte 15 år:

  • Den ene periode er på 30 år, 7 måneder og 15 dage.
  • Den anden periode er på 6 år, 4 måneder og 26 dage.
Du har ikke været socialt sikret i et andet land i den periode, hvor du har boet i Danmark. Dit samlede ophold i Danmark er derfor 37 år og 11 dage. Det rundes ned til hele år - dvs. 37 år. Din pensions størrelse bliver derefter fastsat efter forholdet mellem de 37 år og 40 år (som udgør en fuld optjeningsperiode). Det betyder, at du får 37 fyrretyvendedele af en fuld folkepension.