Når ægtefælle ikke er pensionist og har andre indtægter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist og har ingen indtægter udover. Du er gift med en, der ikke er pensionist, der arbejder og tjener 420.000 kr. om året.

Sådan beregnes dit grundbeløb

Din ægtefælles indtægt har ikke betydning for dit grundbeløb. Da du ikke selv har andre indkomster, modtager du det fulde grundbeløb på 77.736 kr. om året svarende til 6.478 kr. om måneden.

Sådan beregnes dit pensionstillæg

Dit pensionstillæg udregnes på grundlag af din og din ægtefælles samlede indkomster, men der ses bort fra 54% af af din ægtefælles indkomst.

Hvis jeres samlede indkomster ud over førtidspensionen herefter er under 179.700 kr. årligt, modtager du hele pensionstillægget på 39.012 kr. om året.

Du kan ikke få pensionstillæg, hvis I samlet set har indkomster på 301.600 kr. eller derover.

Af din ægtefælles indkomst fradrages 54% af de 420.000 kr., så der kun medtages 46% i beregningen.

Det giver 193.200 kr. til beregningen.

Jeres indkomster er højere end 179.700 kr. om året, derfor bliver dit pensionstillæg sat ned.

For hver 100 kr. I tjener over 179.700 kr., bliver dit pensionstillæg sat 32 kr. ned.

Jeres beregnede indkomstgrundlag på 193.200 kr. er 13.500 kr. over grænsen på 179.700 kr.

Dit pensionstillæg på 39.012 kr. om året bliver derfor sat ned med 32 kr. for hver 100 kr. af de 13.500 kr.

Det svarer til 32 % eller 4.320 kr.

Dit pensionstillæg bliver derfor: 39.012 kr. – 4.320 kr. = 34.692 kr. om året eller 2.891 kr. om måneden.