Når ægtefælle ikke er pensionist og har andre indtægter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist og har ingen indtægter derudover. Du er gift med en ikke-pensionist, der arbejder og tjener 400.000 kr. om året.

Sådan beregnes dit grundbeløb
Din ægtefælles indtægt har ikke betydning for dit grundbeløb. Da du ikke selv har andre indtægter, vil du modtage det fulde grundbeløb på 75.780 kr. om året eller 6.315 kr. om måneden.

Sådan beregnes dit pensionstillæg
Dit pensionstillæg udregnes på grundlag af din og din ægtefælles samlede indtægt, men der ses bort fra halvdelen af din ægtefælles indtægt, dog højst halvdelen af 227.300 kr. Hvis jeres samlede indtægter ud over førtidspensionen er under 145.700 kr. årligt, kan du modtage hele pensionstillægget på 38.040 kr. om året. Du kan ikke få pensionstillæg, hvis I samlet set har indtægter på 260.200 kr. eller derover. I eksemplet vil du derfor ikke få udbetalt pensionstillæg.