Når ægtefælle ikke er pensionist og har andre indtægter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist og har ingen indtægter derudover. Du er gift med en ikke-pensionist, der arbejder og tjener 420.000 kr. om året.

Sådan beregnes dit grundbeløb

Din ægtefælles indtægt har ikke betydning for dit grundbeløb. Da du ikke selv har andre indtægter, vil du modtage det fulde grundbeløb på 77.616 kr. om året eller 6.468 kr. om måneden.

Sådan beregnes dit pensionstillæg

Dit pensionstillæg udregnes på grundlag af din og din ægtefælles samlede indtægt, men der ses bort fra 54% af af din ægtefælles indtægt. Hvis jeres samlede indtægter ud over førtidspensionen herefter er under 179.700 kr. årligt, kan du modtage hele pensionstillægget på 38.952 kr. om året. Du kan ikke få pensionstillæg, hvis I samlet set har indtægter på 318.700 kr. eller derover.

I eksemplet ser beregningen sådan ud:

Af din ægtefælles indtægt fradrages 54% af de 420.000 kr., så der kun medtages 46% i beregningen. Det giver 193.200 kr. til beregningen.

Jeres indtægter er højere end 179.700 kr. om året, derfor vil dit pensionstillæg blive sat ned. For hver 100 kr. I tjener over 179.700 kr., bliver dit pensionstillæg sat 32 kr. ned.

Jeres beregnede indtægt på 193.200 kr. er 13.500 kr. over grænsen på 179.700 kr. Dit pensionstillæg på 38.952 kr. om året vil derfor blive sat ned med 32 kr. for hver 100 kr. af de 13.500 kr. Det svarer til 32 % eller 4.320 kr.

Dit pensionstillæg bliver derfor: 38.952 kr. – 4.320 kr. = 34.632 kr. om året eller 2.886 kr. om måneden.