Når ægtefælle er pensionist og har andre indtægter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist på gamle regler og har en privat pension på 80.000 kr. om året. Din ægtefælle er også pensionist og har en privat pension på 120.000 kr. om året. Dvs. I har 200.000 kr. i alt om året i andre indkomster udover den sociale pension.

Sådan beregnes dit grundbeløb

Du får det fulde grundbeløb på 76.656 kr. om året eller 6.388 kr. om måneden, da din egen indtægt udover førtidspensionen er under 228.600 kr. om året.

Sådan beregnes dit pensionstillæg

Jeres samlede indkomst udover førtidspensionen er højere end 177.700 kr. om året og derfor bliver dit pensionstillæg sat ned. For hver 100 kr. din indtægt overstiger 177.700 kr., bliver dit pensionstillæg sat 16 kr. ned.

Jeres indkomst på 200.000 kr. er 22.300 kr. over grænsen på 177.700 kr. Dit pensionstillæg på 38.472 kr. om året vil derfor blive sat ned med 16 kr. for hver 100 kr. af de 22.300 kr. Det svarer til 16 % eller 3.658 kr. Dit pensionstillæg bliver derfor 38.472 - 3658 kr. = 34.904 kr. om året eller 2.909 kr. om måneden.