Udland og efterløn

Du kan i nogle tilfælde få efterløn med til udlandet - men du skal huske at give a-kassen besked

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne, i Schweiz eller i Storbritannien, mens du får efterløn. Men der gælder særlige regler, som din a-kasse kan oplyse dig om.

I alle andre lande kan du opholde dig midlertidigt i sammenlagt tre måneder hvert kalenderår, uden at det får betydning for din efterløn.

Du skal altid give a-kassen besked, hvis du tager til udlandet uden for EØS-området, Grønland, Færøerne, Schweiz og Storbritannien. Det gælder også for kortere ferier.

A-kassen standser udbetalingen af efterløn ved din udrejse, hvis du på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl uden for EØS-området, Grønland, Færøerne, i Schweiz eller i Storbritannien. Du kan søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn, når du igen tager ophold inden for områderne.

Der gælder særlige regler for din ret til at modtage efterløn i udlandet, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver. Din a-kasse kan vejlede dig nærmere om reglerne.

Når det drejer sig om social sikring på tværs af EU-grænser, er efterlønsmodtagere ligestillet med lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande.

De nordiske lande er Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Island og Finland.