Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere

Du får som udgangspunkt mindre i efterløn, hvis du har andre pensionsordninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din efterløn bliver næsten altid gjort mindre, hvis du har en individuel pension eller en arbejdsmarkedspension. Det gælder, uanset om pensionen bliver udbetalt samtidig med din efterløn eller ej.

Du kan ikke få efterløn, hvis du er tilkendt førtidspension eller har nået folkepensionsalderen.

Dit pensionsselskab, din pensionskasse el.lign. opgør og indberetter din pensionsformue omkring et halvt år før din efterlønsalder. Hvis det er muligt, vil pensionsværdien blive fremskrevet til værdien ved din efterlønsalder.

A-kassen bliver automatisk oplyst om de fleste af dine pensioner. Når a-kassen sender en oversigt over pensionerne til dig, skal du kontrollere, om oversigten er rigtig. Du skal give besked til din a-kasse, hvis du har rettelser til oversigten, fx hvis du finder fejl i oversigten, eller hvis du har udenlandske pensioner, der ikke er indberettet. Du skal også huske at give oplysninger til din a-kasse, hver gang pensionerne bliver reguleret eller ændret.

Får du udbetalt pension, efter du er fyldt 60 år, og inden du når efterlønsalderen, vil udbetalingerne kunne påvirke din efterløn.

A-kassen tager hensyn til pensionernes størrelse og art, når a-kassen beregner, hvor meget din efterløn skal sættes ned. I visse tilfælde undlader a-kassen at trække op til 17.300 kr. (2023) fra efterlønnen – det er det såkaldte bundfradrag.

Du kan kontakte din a-kasse for at få en mere præcis vejledning om dine pensioners indvirkning på din efterløn.

A-kassen laver ikke om i opgørelsen af dine pensioner, selvom pensionernes værdi ændrer sig i forhold til den værdi, der er blevet indberettet til a-kassen. Pensionernes værdi kan fx ændre sig i takt med kursfald eller kursstigninger. Hvis dine pensioner er anbragt i værdipapirer, bærer du selv risikoen for, om dine pensionsværdier ændrer sig, efter de er blevet indberettet.

Det vil kunne påvirke din efterløn, hvis du indbetaler ekstraordinære bidrag på din pensionsopsparing efter indberetningstidspunktet.

Pensioners betydning for din efterløn
Pensionsordninger: Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Udbetales løbende:
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse. Heraf trækkes 80 pct. fra i efterlønnen. 64 pct. af den faktisk udbetalte årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen.
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse. Heraf trækkes 80 pct. fra i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse. Heraf trækkes 80 pct. fra i efterlønnen.
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen ved efterlønsalderen. Heraf trækkes 80 pct. fra i efterlønnen. 64 pct. af den faktisk udbetalte årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen.
Pensioner med depotværdi, som er private Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen ved efterlønsalderen. Heraf trækkes 80 pct. fra i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 5 pct. af pensionsformuen ved efterlønsalderen. Heraf trækkes 80 pct. fra i efterlønnen.
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke efterlønnen. Påvirker ikke efterlønnen.