Historiske satser for ATP Livslang Pension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her er de historiske satser for A-, B-, og C-bidrag for lønmodtagere i offentlige eller private virksomheder.

Satsen er det fulde bidrag pr. måned ved arbejde.

Periode A-bidrag B-Bidrag C-bidrag
01.04.1964 - 30.09.1972  21,60    
01.10.1972 - 31.12.1981  36,00    
01.01.1982 - 31.12.1987  97,20    
01.01.1988 - 31.12.1989  145,80  97,20  
 01.01.1990 - 31.12.1995  194,40  97,20  
 01.01.1996 - 31.12.2005  223,65  97,20  126,45
 01.01.2006 - 31.12.2008  243,90  97,20  146,70
 01.01.2009 - 31.12.2015  270,00  97,20  172,80
 01.01.2016 - 31.12.2023  284,00    186,80
 01.01.2024 - 297,00    199,80

Tillægsbidrag for sygedagpenge

Lønmodtagere har i 1997-2002, ud over det sædvanlige bidrag, fået indbetalt et såkaldt "tillægsbidrag", for hver time de modtager sygedagpenge fra deres arbejdsgiver. Størrelsen af tillægsbidraget afhænger af, med hvilken sats det sædvanlige bidrag betales.

 Periode  A-bidrag B-bidrag  C-bidrag 
 01.01.1997 - 31.12.1997  0,81  0,39  0,45
 01.01.1998 - 30.06.2002  1,62  0,75  0,87

Her er de historiske satser for D-bidrag ved fuldt bidrag pr. måned.

Periode D-bidrag
01.01.2006 - 31.12.2008  117,45
01.01.2009 - 31.12.2015  144,00
01.01.2016 - 31.12.2023  158,00
 01.01.2024 -  171,00

Her er de historiske satser for E-bidrag ved fuldt bidrag pr. måned

Periode E-bidrag
01.01.2010 - 31.12.2015  205,20
01.01.2016 -  31.12.2023  219,20
 01.01.2024 -  232,20

Her er de historiske satser for F-bidrag ved fuldt bidrag pr. måned

Periode F-bidrag
01.01.2012 - 31.12.2015  237,60
01.01.2016 - 31.12.2023  251,60
 01.01.2024 -   264,60

For modtagere af sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kursusgodtgørelse, aktiveringsydelse (fra en a-kasse), VEU-godtgørelse eller jobrotationsydelse:

Periode A-bidrag pr. time
01.10.1993 - 31.12.1995  1,35
01.01.1996 - 31.12.1996  1,62
01.01.1997 - 31.12.1997  2,43
01.01.1998 - 31.12.2005  3,24
01.01.2006 - 31.12.2008  3,48
01.01.2009 - 31.12.2015  3,84
01.01.2016 - 31.12.2023  4,02
01.01.2024 -  4,26

For modtagere af uddannelsesgodtgørelse eller praktikydelse (kun i 2000):

Periode A-bidrag pr. time
01.10.1997 - 31.12.1997  0,81
01.01.1998 - 31.12.2000  1,62
01.01.2001 - 31.12.2005  3,24

For modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, aktiveringsydelse (fra en kommune), oplæringsydelse, introduktionsydelse (medstart før 01.07.2002) eller ledighedsydelse:

Periode A-bidrag pr. måned
01.01.1997 - 31.12.1997  112,00
01.01.1998 - 31.12.2005  224,00
01.01.2006 - 31.12.2008  244,00
01.01.2009 - 31.12.2015  270,00
01.01.2016 - 31.12.2023  284,00
01.01.2024 - 297,00

For modtagere af førtidspension tilkendt eller pensionssag påbegyndt 01.01.2003 eller senere:

Periode A-bidrag pr. måned
01.01.2003 - 31.12.2005  222,00
01.01.2006 - 31.12.2008  243,90
01.01.2009 - 31.12.2015  270,00
01.01.2016 - 31.12.2023  284,00
01.01.2024 -  297,00

Fuldt bidrag pr. måned ved tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse ved ledighed i forbindelse med pasning af handicappet barn:

Periode A-bidrag pr. måned
01.01.2003 - 31.12.2005  223,65
01.01.2006 - 31.12.2008  243,90
01.01.2009 - 31.12.2015  270,00
01.01.2016 - 31.12.2023  284,00
01.01.2024 -  297,00

Førtidspension tilkendt eller pensionssag påbegyndt før 01.01.2003:

Periode A-Bidrag pr. måned
01.01.1997 - 31.12.2005
 222,00
01.01.2006 - 31.12.2008  243,00
01.01.2009 - 31.12.2015  270,00
01.01.2016 - 31.12.2023  284,00
01.01.2024 -  297,00

Delpension, efterløn, delefterløn, overgangsydelse, seniorydelse eller fleksydelse:

Periode A-Bidrag pr. time
01.01.1997 - 31.12.2005
 1,42
01.01.2006 - 31.12.2008  1,52
01.01.2009 - 31.12.2015
 1,68
01.01.2016 - 31.12.2023
 1,78
01.01.2024 - 1,86

Fuldt bidrag pr. måned ved arbejde som selvstændig:

Periode A-Bidrag pr. time
01.04.1967 - 30.09.1972
 21,60
01.10.1972 - 31.12.1981  36,00
01.01.1982 - 31.12.1987  97,20
01.01.1988 - 31.12.1989  145,80
01.01.1990 - 31.12.1995  194,40
01.01.1996 - 31.12.2005  223,65
01.01.2006 - 31.12.2008  243,90
01.01.2009 - 31.12.2015  270,00
01.01.2016 - 31.12.2023  284,00
01.01.2024 -  297,00