Ofte stillede spørgsmål om årsbrevet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din ATP Livslang Pension er som udgangspunkt uændret.

Når du læser dit årsbrev, skal du være opmærksom på, at første del af brevet viser, hvad du får i pension per måned i 2023.

Den sidste del af årsbrevet viser, hvad du fik udbetalt samlet i 2022.

Har din trækprocent ændret sig?
Beløbet, du får udbetalt på din konto, kan have ændret sig på grund af din nye trækprocent.

Hvis du har fået ændret din trækprocent i uge 47 eller senere i 2022, vil det være den gamle trækprocent, der fremgår for 2023 i årsbrevet.

Ændringen af trækprocenten bliver automatisk opdateret hos ATP. Du behøver derfor ikke at kontakte ATP for at oplyse om ændringen.

Har du spørgsmål til din trækprocent, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Hvis den afdøde har betalt, hvad der svarer til 2 års fulde indbetalinger, kan den efterlevende ægtefælle eller samlever have ret til en engangsudbetaling efter dødsfaldet.

Hvis du ønsker at se, hvor meget du har indbetalt til ATP, kan du logge på vores selvbetjening. I selvbetjeningen kan du også se, hvad du eller din ægtefælle/samlever kan få udbetalt ved dødsfald.

Alle ATP-medlemmer betaler årlige omkostninger. Omkostningerne bliver trukket af bonuspuljen/bonusreserverne. Omkostninger pr. medlem opgøres ved at tage omkostningerne for året, der er gået, og dividere det med antal medlemmer i ATP for samme år.

Eksempelvis var omkostningerne 40 kr. pr. medlem i 2021. Omkostningerne dækker over administration af pensionsordningen.

Det er ATP’s fælles midler, der dækker alle omkostninger. Omkostningerne bliver derfor hverken trukket direkte af dine indbetalinger eller din pension.