Lønmodtagernes Feriemidler

Information

Lønmodtagernes Feriemidler sagsbehandler som normalt. Du kan finde svar på de fleste spørgsmål på borger.dk/loenmodtagernes-feriemidler, og ved at logge ind i borger.dk/se-feriepenge. Du kan også fortsat skrive til os:

Send besked til Lønmodtagernes Feriemidler

På telefonerne prioriterer vi de akutte og helt nødvendige henvendelser. Der kan derfor være forlænget ventetid. 

Vi følger statsministerens anbefalinger om at flest muligt arbejder hjemmefra, uden at samfundet går i stå. Vi har derfor ændret den måde, vi normalt arbejder på.

Dine feriepenge i overgangsåret bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Start

Vigtige datoer og deadlines

Denne periode udgør overgangsåret til den nye ferielov. De feriepenge, du optjener i denne periode, bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden. 

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du bliver bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Din opsparing

Alle lønmodtagere får en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden. Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i starten af 2021, hvor du kan se, hvor meget der er indberettet til din opsparing.

Her kan du se en film om din nye opsparing:

Det gør du, fordi du ellers kunne holde dobbelt så meget ferie, som du plejer – og din arbejdsgiver skulle udbetale dobbelt så mange feriepenge til dig. Det ville have store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi og din arbejdsgivers økonomi.

Din opsparede ferie for overgangsåret bliver i stedet til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Du kan afholde samme antal feriedage, som du plejer.

Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepenge til din opsparing.

Frem til den 31. december 2020 kan du løbende følge med i, hvad din arbejdsgiver indberetter. Din arbejdsgiver skal senest have indberettet den 31. december 2020.

Nogle arbejdsgivere vil indberette løbende, og andre vil først indberette lige inden indberetningsfristen den 31. december 2020.

Du får et brev i starten af 2021, hvor du kan se, hvad din arbejdsgiver har indberettet til din opsparing.

Står der det rigtige beløb på din opsparing?

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i starten af 2021. Her kan du se, hvad din arbejdsgiver har indberettet til din opsparing for overgangsåret.

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 pct. af din ferieberettigede løn (før skat).  Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du skal også have feriepenge af personalegoder.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til fx:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Udbetaling af opsparingen

Du får automatisk udbetalt opsparingen, når:

 • du når folkepensionsalderen. Du har dog mulighed for at udsætte udbetalingen.
 • du har optjent under 1500 kr. i alt i feriepenge i overgangsåret.

Du kan tidligst få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021.

Der er mulighed for at søge om at få opsparingen udbetalt, før du når folkepensionsalderen. Du vil tidligst kunne få den udbetalt fra den 1. oktober 2021. Du kan få opsparingen udbetalt, når du:

 • går på førtidspension
 • går på seniorpension
 • får efterløn
 • får tilkendt fleksydelse
 • får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • har et varigt ophold i udlandet.

Du kan ikke søge om udbetaling endnu. Nærmere information om, hvornår og hvordan du søger, kommer her på siden.

Jeg har nået folkepensionsalderen

Hvis du fortsat arbejder, efter at du har nået din folkepensionsalder, betragtes du som lønmodtager. Det betyder, at din arbejdsgiver også skal indberette dine opsparede feriepenge for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler.

Din opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension.

Hvis du er i tvivl, om opsparingen kan påvirke andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Din opsparing udvikler sig

De opsparede feriepenge placeres i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. Hvert år bliver din opsparing reguleret. Reguleringen kan være både positiv og negativ, afhængig af det samlede resultat af fondens investeringer.

Reguleringen beregnes ud fra størrelsen på din opsparing.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen.

Har du optjent mindre end 8,4 feriedage?

Hvis du har optjent mindre end 8,4 feriedage til at holde ferie for i perioden fra den 1. maj til 31. august 2020, har du en særlig mulighed for at søge om Ferieforskud 2020. Det er en forskudsudbetaling, hvor du kan få udbetalt nogle af de feriepenge, som ellers bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan søge fra april 2020. Få mere information indtil du kan søge: 

Om fonden ’Lønmodtagernes Feriemidler’

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Andre emner

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler, skal du sende en klage til Lønmodtagernes Feriemidler med teksten "Klage til Ankenævnet for Lønmodtagernes Feriemidler ". Lønmodtagernes Feriemidler skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Lønmodtagernes Feriemidler genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sendt til Ankenævnet for ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler