Pensionsmeddelelsen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Første gang du får udbetalt folke- eller førtidspension, modtager du en pensionsmeddelelse, hvor du kan se, hvad du får udbetalt, og hvordan din pension er beregnet.

Herefter får du en pensionsmeddelelse en gang om året. Du får enten din pensionsmeddelelsen sidst i december eller sidst i januar, afhængig af om du er forudbetalt eller bagudbetalt.

Du får også en pensionsmeddelelse, hvis der sker ændringer i udbetalingen af pensionen, fx hvis din indkomst, samlivsstatus eller skattekort ændrer sig.

På pensionsmeddelelsen kan du se, hvor meget du får i pension, og hvordan din pension er beregnet. Du kan også se i hvilke situationer, du har oplysningspligt.

Husk din oplysningspligt

Du skal altid huske at tjekke, at oplysningerne på din pensionsmeddelelse er rigtige. Du skal ikke gøre noget, hvis oplysningerne på er rigtige.

Hvis oplysningerne er forkerte skal du kontakte Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen. På din pensionsmeddelelse kan du se, hvem du skal kontakte i hvilke situationer.

Første gang, du får din pensionsmeddelelse, er pensionen beregnet ud fra de oplysninger, du udfyldte i ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, at alle dine indtægter er med i beregningen af din pension.

Det kan fx være, du snart får en privat pensionsopsparing udbetalt. Det er vigtigt, at den også indgår i beregningen af, hvad du kan få i pension. Derfor skal du kontakte Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen, hvis der er indkomster, der mangler i beregningen.

På din pensionsmeddelelse kan du læse i hvilke situationer, du skal kontakte Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen, hvis oplysningerne er forkerte. Når du tjekker dine indkomster, skal du være opmærksom på, at indkomstgrundlaget skal være den ’forventede indkomst’ for den periode, som din pension beregnes for.

Perioden, din pension beregnes for, kan du finde på din pensionsmeddelelse.

Hvis du opdager, at oplysningerne på pensionsmeddelelsen er forkerte, eller hvis der mangler oplysninger, skal du give Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen besked.

På din pensionsmeddelelse kan du læse i hvilke situationer, du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis oplysningerne er forkerte.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og det har betydning for din pension. Det kan fx være, hvis du bliver enlig eller gift.

Hvilke ændringer skal jeg give besked om?

Når du får pension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

  • du ændrer samlivsstatus, fx hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever
  • du flytter
  • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, fx hvis du/I arver, køber eller sælger værdipapirer eller får et afkast af formuen
  • der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed.

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer her:

Vær opmærksom på, at hvis du også får boligstøtte, skal du stadig altid give Udbetaling Danmark besked om indkomstændringer.

Skal jeg give besked om mine indkomster?

Som udgangspunkt skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de indkomster, du skal betale skat af i Danmark, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

Hvis du rejser til udlandet i længere tid

Du skal også give Udbetaling Danmark besked, hvis du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz i mere end 2 måneder. Det gælder dog ikke Færøerne og Grønland.