Kan jeg have indkomst fra arbejde, uden det påvirker min pension?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som folkepensionist har du ret til et særligt ’bundfradrag’, når dit pensionstillæg bliver beregnet. Bundfradraget er på 122.004 kr. om året. Bundfradraget gælder for de indtægter, som du har ved ’personligt arbejde’. Fradraget betyder, at der ses bort fra op til 122.004 kr., når dine indtægter gøres op.

  • Du kan trække hele bundfradraget for et arbejdsår fra, når du beregner din arbejdsindtægt, selvom du fx først starter med at arbejde 1. oktober i et år, hvis du er pensionist hele året.
  • Du kan kun få særligt bundfradrag for indtægt ved personligt arbejde, som du selv udfører. Din samlever eller ægtefælle kan ikke få del i dit bundfradrag.

Bundfradraget gælder også, hvis du får beregnet helbredstillæg, varmetillæg eller supplerende pensionsydelse, den såkaldte ældrecheck.