Seniorpension

Kommunen vurderer, om du kan få tilkendt seniorpension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Det er krav, at:

  • du har højst seks år til folkepensionsalderen
  • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension.

Du kan dokumentere din beskæftigelse med oplysninger om indbetalinger til ATP Livslang Pension.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende. 

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt  beløb for seniorpension før skat:

  • hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)
  • hvis du er gift/samlevende 16.229 kr. (2020) 

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Kommunen kan gøre din pension hvilende, hvis kommunen kan se, at du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 212.360 kr. om året (2020).

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte kommunen.

Du skal også kontakte kommunen for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 212.360 kr. om året (2020).

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension.

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen, men din seniorpension kan blive sat ned.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
  • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
  • Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af
  • Positiv kapitalindkomst

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2020)

Du er: Din seniorpension bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over: 
Enlig  80.300 kr.
Gift/samlevende med pensionist  127.400 kr.
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist  127.400 kr.

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:


Kommunen træffer afgørelser om seniorpension. Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal inden fire uger sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.