Så høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når samleveren ikke er pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, har de første 267.000 kr., din partner tjener, ikke betydning for din førtidspension.

Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 133.700 kr. om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 133.700 kr. om året. Din ægtefælle/samlevers indkomst kan højst påvirke din førtidspension med 273.800 kr. 

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 114.000 kr.

Din ægtefælle er ikke pensionist, men arbejder og tjener 336.300 kr. om året.

Sådan beregnes din førtidspension

Der ses bort fra de første 267.000 kr. af din ægtefælles indkomst: 336.300 kr. – 267.000 kr. = 69.300 kr.

Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter: 69.300 kr. + din private pension på 114.000 kr. = 183.300 kr. 

Der fradrages herefter 133.700 kr.:

183.300 kr. – 133.700 kr. = 49.600 kr.

For hver 100 kr. af de 49.600 kr. bliver din førtidspension sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 14.880 kr.

Din førtidspension bliver derfor: 201.336 kr. – 14.880 kr. = 186.456 kr. om året eller 15.538 kr. (afrundet) om måneden før skat.