Fradrag for arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 241,73 kr. (2019), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 39.096 kr. om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Ved indkomst over 39.096 kr. fradrages efter de almindelige regler, dvs. time for time.

Når din timeløn er mellem 117,70 kr. og 241,73 kr. beregnes fradraget i fleksydelsen som din løn divideret med den såkaldte omregningstimesats på 241,73 kr.

Eksempel for 2019

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 200 kr.

20 x 200 = 4.000 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

4.000 kr. / 241,73. = 16,55 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 16,55 timer i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 241,73 kr., får du dog et mindre fradrag af de først tjente 39.096 kr. om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Når din timeløn er under højeste sygedagpengesats på 117,70 kr., beregnes fradraget ud fra en timeløn på 117,70 kr.

Den løn, der herved fremkommer, divideres med den såkaldte omregningstimesats på 241,73 kr.

Eksempel for 2019

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 95 kr. Din timeløn ansættes til 117,70 kr.

20 x 117,70 = 2.354,00 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

2.354,00 kr. / 241,73 kr. = 9,74 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 9,74 timer i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer – fx fordi du får udbetalt et fast beløb for at udføre et stykke arbejde – beregner Udbetaling Danmark et timetal ved hjælp af en særlig omregningstimesats.

Timetallet beregnes ved, at Udbetaling Danmark dividerer din løn med omregningstimesatsen på 241,73 kr. Det beregnede timetal fradrages herefter i din fleksydelse time for time.

Eksempel

Du får 5.000 kr. for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

5.000 kr. / 241,73 kr. = 20,68 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 20,68 timer i din fleksydelse.