Efterløn

Hvem kan få efterløn?

Du kan få efterløn i op til fem år, hvis du har betalt til ordningen. Du skal opfylde en række krav. Din ret til efterløn ophører ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Efterlønnens størrelse

Størrelsen af din efterløn afhænger bl.a. af, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder, og hvor meget du arbejder.

Skattefri præmie og lønarbejde

Du må arbejde ubegrænset ved siden af din efterløn, hvis du er lønmodtager. Du vil næsten altid få en økonomisk gevinst ved at arbejde, selvom du får mindre eller slet ikke noget udbetalt i efterløn. Mens du arbejder, kan du under visse betingelser optjene ret til en skattefri præmie.

Beregn din efterløn

Corona- eller Ukraine-relateret arbejde i 2022

Din efterløn bliver ikke mindre i 2022 på grund af indtægter fra corona-relateret merarbejde eller arbejde rettet mod personer, som er fordrevet fra Ukraine.