Registrer din samlever

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du dør, kan din samlever have ret til at få udbetalt et engangsbeløb fra ATP. ATP udbetaler op til 75.000 kr. til en samlever. Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. hvert år, fra året efter afdødes folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter afdødes folkepensionsalder

Du kan få et engangsbeløb efter din samlever, når:

  • I har kunnet indgå ægteskab de seneste to år forud for dødsfaldet
  • I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste to år forud for dødsfaldet
  • afdøde har været med i ATP Livslang Pension i mindst to år efter 1. januar 2002
  • afdøde har indbetalt siden den 1. januar 2002, hvad der svarer til mindst to års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension.
  • Dødsfaldet er sket senest 5 år efter den afdødes folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

I tilfælde af, at du eller din samlever har haft institutionsophold (fx plejehjem), skal kravet om fælles folkeregisteradresse have været opfyldt de seneste to år forud for opholdet.

Hvis én af jer ikke har et dansk CPR-nr., og I vil registrere jer som samlevende, skal I udfylde nedenstående blanket.

Når I har udfyldt blanketten, skal I sende den til ATP Livslang Pension. Du kan sende blanketten som en vedhæftet fil til ATP Livslang Pension med Digital Post. Du kan også sende blanketten med posten til ATP Livslang Pension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

ATP Livslang Pension kan videregive oplysningen om din samlivsregistrering til din kommune, hvis du søger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det skyldes, at samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge søger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.