Særlig Pensionsopsparing

Særlig Pensionsopsparing (SP) lukkede den 1. maj 2015

Særlig Pensionsopsparing (SP) lukkede den 1. maj 2015

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I marts 2015 sendte ATP breve og blanketter til dem, der stadig havde penge på en Særlig Pensionsopsparing.

Hvis ATP ikke har modtaget din ansøgning om udbetaling af din Særlige Pensionsopsparing senest den 30. april 2015, har du desværre mistet retten til pengene.

Fra 1998-2003 betalte du 1 pct. af din bruttoløn til en SP-konto. Siden 2004 har ingen betalt til SP, da ordningen blev sat i bero af Folketinget.

I maj 2009 sendte ATP breve til alle dem, som havde en SP-opsparing hos ATP. Mange valgte efterfølgende at få deres SP udbetalt.

I december 2009 vedtog Folketinget, at alle skulle have deres SP udbetalt senest den 30. april 2010. ATP skrev derfor til dem, som stadig havde en SP-opsparing hos ATP.

Dem, der ikke havde fået udbetalt deres SP inden den 30. april 2010, fik automatisk udbetalt den til deres NemKonto den 25. maj 2010. De personer, der ikke havde en NemKonto på det tidspunkt, fik 5 år til at få udbetalt deres SP. Fristen på de 5 år udløb den 30. april 2015, og SP er derfor nu fuldstændig lukket.