Smartphones og tablets

Du kan logge på borger.dk med NemID på din smartphone og tablet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis skærmen går i stå, når du forsøger at logge ind med dit NemID, kan det skyldes, at systemet 'blot' er langsomt. Hvis hjulet snurrer en gang imellem, er NemID ved at starte.

På nogle smartphones og tablets er det endnu ikke muligt at bruge NemID, men du kan finde en liste over understøttede browsere på følgende link:

I browserens indstillinger er det muligt at indstille, om du vil acceptere cookies. Hvis du endnu ikke har accepteret cookies, når du besøger borger.dk, vil du blive mødt af en bjælke nederst på siden, hvor du skal tage stilling til, om du vil acceptere cookies.

Du kan læse mere om cookies på borger.dk:

Nogle smartphones og tablets har indbyggede pdf-læsere. Åbner pdf-filen ikke automatisk, eller kan du ikke åbne en pdf-fil, der er downloadet, skal du sandsynligvis installere en pdf-læser fra den app-store, som hører til din smartphone eller tablet.

Kan jeg sende Digital Post fra min smartphone eller tablet?

Ja, du kan både læse og sende Digital Post fra din smartphone eller tablet.

Hvordan kommer jeg tilbage til borger.dk?

Hvis du klikker på borger.dk's logo øverst på siden, efter du har logget dig af, kommer du tilbage til forsiden af borger.dk.