Din kontakt med det offentlige er digital

Borger.dk er din indgang til det offentlige. Det er her, du finder information og fx søger pension, melder flytning og læser Digital Post

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Digital kommunikation med det offentlige

Digital Post

Hvordan betjener jeg mig selv digitalt?

Hjælp til digital selvbetjening og Digital Post

Hvis du har svært ved det digitale

Fordelene ved digital kommunikation med det offentlige

Lovgivning om digital selvbetjening

Se film om digital kommunikation