Betalingsmuligheder for studiegæld

Der findes mange forskellige muligheder for at betale af på din studiegæld.

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fra den 16. oktober 2017 sender Udbetaling Danmark, Studiegæld alle breve med Digital Post. Det gælder både breve om betalinger, rykkere og andre svar på henvendelser.

Når du skal betale til din studiegæld, vil du få et brev og et indbetalingskort med Digital Post. Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, modtager du brevet og indbetalingskortet med almindelig post.

Både breve om betaling og rykkere for betaling bliver sendt omkring den 20. i måneden før, du senest skal betale.

Dine betalinger bliver normalt registreret inden for 5 arbejdsdage.

Vil du betale mere end aftalt?

Hvis du vil afdrage med et højere beløb end det, der opkræves, skal du blot rette beløbet på indbetalingskortet, eller indtaste et større beløb gennem din netbank. Du kan også betale med Dankort ved at logge på selvbetjeningsløsningen ved at klikke "Start" her på siden.

Vil du betale mindre end aftalt?

Du kan enten udsætte din betaling, eller i en periode betale et lavere afdrag end normalt.

Læs mere her:

Du kan betale af på din studiegæld med betalingskort eller Mobilepay ved at logge på selvbetjeningsløsningen.

Du kan vælge at betale enkelte afdrag, betale et valgfrit beløb eller indfri hele gælden.

Du finder selvbetjeningen ved at klikke på 'Se og ret i betalingen af din studiegæld' her på siden.

Har du mistet dit indbetalingskort, eller er du kommet til at slette den opkrævning du har modtaget med Digital Post? Så kan du finde andre betalingsmuligheder ved at logge på selvbetjeningsløsningen ved at klikke "Start" her på siden.

Uanset hvilken betalingsform du vælger, skal indbetalingerne overføres i danske kroner. Du er selv ansvarlig for, at afdragene bliver betalt til tiden. Det betyder, at beløbet senest skal være modtaget af Udbetaling Danmark den 8. i måneden. Har du et tidligere statsgaranteret SU-lån, skal beløbet være modtaget den 1. i måneden.

De omkostninger som din bank, postvæsnet og Danske Bank beregner sig i forbindelse med overførelsen fra udlandet, skal betales af dig. De samlede omkostninger skal derfor lægges til det afdrag, du betaler.

Betaling med indbetalingskort

Du får som udgangspunkt ikke tilsendt indbetalingskort, hvis du bor i udlandet. Har du en dansk netbank, kan du i stedet tilmelde din betaling til Betalingsservice. Du finder de oplysninger din bank skal bruge ved at logge på selvbetjeningsløsningen, ved at klikke "Start".

Betaling af SU-lån fra et udenlandsk pengeinstitut

BIC/SWIFT-adresse: DABADKKK

IBAN-nr.: DK88 0216 4069 2110 03

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Overførslen skal ske i danske kroner.

OBS! CPR-nr. skal oplyses som reference ved alle indbetalinger, ellers kan Udbetaling Danmark ikke se, at betalingen kommer fra dig. Du skal selv betale de omkostninger, som er forbundet med overførslen.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU fra et udenlandsk pengeinstitut

BIC/SWIFT-adresse: DABADKKK

IBAN-nr.: DK33 0216 4069 1613 59

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Overførslen skal ske i danske kroner.

OBS! CPR-nr. skal oplyses som reference ved alle indbetalinger, ellers kan Udbetaling Danmark ikke se, at betalingen kommer fra dig. Du skal selv betale de omkostninger, som er forbundet med overførslen.

Tilbagebetaling af tidligere statsgaranterede SU-lån fra et udenlandsk pengeinstitut

BIC/SWIFT-adresse: DABADKKK

IBAN-nr.: DK110 216 406 916 136 7

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

OBS! CPR-nr. skal oplyses som reference ved alle indbetalinger, ellers kan Udbetaling Danmark ikke se, at betalingen kommer fra dig. Du skal selv betale de omkostninger, som er forbundet med overførslen.

Fortæl os, hvor du er

Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis du flytter til udlandet - eller rundt i udlandet. Gør det inden 14 dage efter udrejse. Adresseændringen kan du indsende i et underskrevet dokument til pr. brev til:

Udbetaling Danmark

Studiegæld

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Du kan også oplyse en dansk opkrævningsadresse til Udbetaling Danmark, hvor vi kan sende girokort til. Oplyser du en kontaktadresse til CPR-registret, benytter Udbetaling Danmark i nogle tilfælde den adresse som opkrævningsadresse. Du er selv ansvarlig for, at Udbetaling Danmark har den korrekte adresse.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse ny adresse, når du vender hjem fra udlandet. Det er ikke tilstrækkeligt, at du ændrer adressen i CPR-registret. Dette gælder også, hvis du tidligere har oplyst en opkrævningsadresse til Udbetaling Danmark eller en kontaktadresse til CPR-registret.

Kontakt Udbetaling Danmark, Studiegæld